TECHmED

Peter Blahút

Fibrilácia predsiení

Liečba

Fibrilácia predsiení a Cievna mozgová príhoda


Predsiene a Fibrilácia predsiení


Multifokálna aktivita predsiení pri FiP


Početné Mikro re-entry


Materský fokus a Aktvačné vlny


Materský re-entry a Aktivačné vlny


Protektívny mechanizmus AV uzla


EKG a Fibrilácia predsiení


Fibrilácia predsiení


Výpočet frekvencie

Fibrilácia predsiení a Frekvencia 130/min.


Ashmanov fenoménAshmanov fenomén a Fibrilácia predsiení


Skryté vedenie (Concealed conduction)


Rozdelenie FiP podľa Frekvencie


Diferenciálna diagnostika FiP
Fibrilácia predsiení
Flutter predsiení s menlivým prevodom (2:1 a 4:1)
Multifokálna predsieňová tachykardia


Klasifikácia Fibrilácie predsiení
Fibrilácia predsieníFlutter predsiení (s menlivým prevodom 2:1 a 4:1)Fibrilácia predsieníFibrilácia predsieníMultifokálna predsieňová tachykardiaFibrilácia predsieníFibrilácia predsieníFibrilácia predsiení a Ashmanov fenoménFibrilácia predsiení a Ashmanov fenomén