TECHmED

Peter Blahút

Flutter predsiení

Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardia


Anatómia pravej predsiene


Flutter predsieni


Typický Flutter (Istmus dependentný)


Reverzný Typický Flutter (Istmus dependentný)


Atypický Flutter (Istmus independentný)

EKG a Flutter predsieni


Ako vzniknú Flutterove (F) vlny (Zuby píly)?


EKG a Typický Flutter (Istmus dependentný)


Reverzný Typický Flutter (Istmus dependentný)


Prevod na komoryFlutter predsieni (3:1)Flutter predsieni (4:1)Flutter predsieni (s menlivým prevodom na komory 2:1 a 4:1)Flutter predsieni (s menlivým prevodom 7:1, 8:1 a 5:1)


Laddergram a Flutter predsieni

Typický Flutter predsieni (Istmus dependentný) s menlivým prevodom 2:1 a 4:1


Rýchla diagnostika - Flutter predsieniFlutter predsieni (2:1)
Flutter predsieni (2:1)


Flutter predsieni (2:1)
Flutter predsieni (po podaní Adenosinu)
AVNRT a verzia na Sínusová rytmus po Adenosine
Flutter predsieni (s menlivým prevodom 2:1 a 4:1)
Flutter predsieni (4:1)
Flutter predsieni (s menlivým prevodom 2:1 a 4:1)
Flutter predsieni (s AV blokádou vysokého stupňa)Supraventrikulárna tachykardia
Flutter predsieni (3:1)