TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Fokálna predsieňová tachykardia

šípka späť

Fokálna predsieňová tachykardia

Focal atrial tachycardia, Paroxysmal atrial tachycardia (PAT), Unifocal atrial tachycardia, Ectopic atrial tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ektopický fokus

 • Najčastejšie vzniká v štrukturálne zmenenej predsieni
  • Nikdy sa nenachádza v SA uzle
 • Má veľkosť do 5mm
 • Generuje impulzy s frekvenciou 130-250/min.
 • Fokus môže začať generovať impulzy cez 3 mechanizmy:
  • Zvýšená automaticita
  • Spúšťacia aktivita
  • Mikro-reentry
 • Fokálna atriálna tachykardia s mikro-reentry sa označuje ako


Ectopic atrial focus

Lokalizácia fokusu

 • Fokus vzniká v štrukturálne zmenených predsieňach
  • na anatomicky nerovných miestach
 • Zmeny predsieni najčastejšie spôsobuje:
 • Pravá predsieň je členitejšia ako ľavá
  • Preto fokus častejšie vzniká v pravej predsieni
  • Výskyt fokusu:
   • Práva predsieň (67%)
   • Ľavá predsieň (33%)
atrial ectopic focus, right atrial, left atrial

Fyziologická P vlna


Normal P wave electrical vector, positive P wave II, Inverted P wave aVR lead

EKG a Fokálna predsieňová tachykardia


ECG Unifocal atrial tachycardia, abnormal P wave morphology

Fokálna predsieňová tachykardia


Diferenciálna diagnostikaatrial ectopic focus, enhanced automaticity, focal atrial tachycardia ECG focal atrial tachycardia, enhanced automaticity, abnormal P wave

Fokálna predsieňová tachykardia

 • V predsieni je ektopický fokus, ktorý generuje impulzy namiesto SA uzla
 • Frekvencia 100-250/min.
 • P vlny majú iný tvar ako pri sínusovom rytme
  • V tomto prípade sú P vlny negatívne v II zvode
 • Elektro-mechanizmus ektopického fokusu môže byť
  • Zvýšená automaticita (tachykardia sa "zahrieva")
  • Spúšťacia aktivita (tachykardia je paroxyzmálna)


atrial reentry, Intra-atrial reentry/reentrant tachycardia (IART) ECG Intra-atrial reentry/reentrant tachycardia (IART)

Intra-atriálna re-entry tachykardia

 • Intra-atriálna re-entry tachykardia
  • Je fokálna predsieňová tachykardia s mikro re-entry mechanizmom
 • V predsieni je ektopický fokus, ktorý generuje impulzy namiesto SA uzla
 • Frekvencia 100-250/min.
 • P vlny majú iný tvar ako pri sínusovom rytme
  • V tomto prípade sú P vlny negatívne v II zvode
 • Elektro-mechanizmus ektopického fokusu je
  • Mikro re-entry (tachykardia je paroxyzmálna)


multiple ectopic foci within the atria ECG Multifocal Atrial Tachycardia (MAT), Chaotic atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardia

 • Multifokálna predsieňová tachykardia
 • V predsieňach sú minimálne 3 ektopické fokusy
  • Ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Každý fokus vytvára inú P vlnu
  • Sú prítomné minimálne 3 rôzne P vlny
 • Frekvencia 100-250/min.
 • Elektro-mechanizmus ektopických fokusov je najčastejšie
  • Zvýšená automaticita (tachykardia sa "zahrieva")

AV prevod

 • Pri Fokálnej predsieňovej tachykardii môžu byť P vlny skryté v

carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG supraventricular tachycardia, 300bpm, narrow QRS

Supraventrikulárna tachykardiaECG AV block, carotid sinus massage

Masáž karotického sinusu

 • Masáž karotického sinusu spomaľuje prevod cez AV uzol
 • Na EKG sa demaskovali P vlny (po každej 2. P vlne nasleduje QRS)
 • Ide o Fokálnu predsieňovú tachykardiu
  • Frekvencia P vĺn: 300/min
  • Frekvencia QRS komplexov: 150/min.
 • Mohlo by ísť aj o flutter predsieni
  • Ten by mal v spodných zvodoch (II, III, aVF) typické zuby píly
carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG narrow complex supraventricular tachycardia

Supraventrikulárna tachykardiaECG carotid sinu massage, uni-focal atrial tachycardia, abnormal P waves morphology

Masáž karotického sinusu

carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG unifocal atrial tachycardia, fixed AV block 2:1

Fokálna predsieňová tachykardia a AV blokáda 2 stupňa (2:1)ECG atrial tachycardia, abnormal P waves, narrow QRS

Fokálna predsieňová tachykardiaECG ectopic atrial tachycardia

Fokálna predsieňová tachykardiaECG ectopic atrial rhythm, sinus rhythm, abnormal and normal P waves

Fokálny predsieňový rytmus a Sínusový rytmusECG sinus tachycardia vs. Paroxysmal atrial tachycardia (PAT)

Sínusová tachykardiaECG atrial bigeminy rhythm, ectopic focus and SA node depolarisation

Predsieňový bigeminický rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk