TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Fokálna predsieňová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Fokálna predsieňová tachykardia

Focal atrial tachycardia, Paroxysmal atrial tachycardia (PAT), Unifocal atrial tachycardia, Ectopic atrial tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Ektopický fokus

 • Najčastejšie vzniká v štrukturálne zmenenej predsieni
  • Nikdy sa nenachádza v SA uzle
 • Má veľkosť do 5mm
 • Generuje impulzy s frekvenciou 130-250/min.
 • Fokus môže začať generovať impulzy cez 3 mechanizmy:
  • Zvýšená automaticita
  • Spúšťacia aktivita
  • Mikro-reentry
 • Fokálna atriálna tachykardia s mikro-reentry sa označuje ako


Ectopic atrial focus

Lokalizácia fokusu

 • Fokus vzniká v štrukturálne zmenených predsieňach
  • na anatomicky nerovných miestach
 • Zmeny predsieni najčastejšie spôsobuje:
 • Pravá predsieň je členitejšia ako ľavá
  • Preto fokus častejšie vzniká v pravej predsieni
  • Výskyt fokusu:
   • Práva predsieň (67%)
   • Ľavá predsieň (33%)
atrial ectopic focus, right atrial, left atrial

Fyziologická P vlna


Normal P wave electrical vector, positive P wave II, Inverted P wave aVR lead

EKG a Fokálna predsieňová tachykardia


ECG Unifocal atrial tachycardia, abnormal P wave morphology

Fokálna predsieňová tachykardia


Diferenciálna diagnostikaatrial ectopic focus, enhanced automaticity, focal atrial tachycardia ECG focal atrial tachycardia, enhanced automaticity, abnormal P wave

Fokálna predsieňová tachykardia

 • V predsieni je ektopický fokus, ktorý generuje impulzy namiesto SA uzla
 • Frekvencia 100-250/min.
 • P vlny majú iný tvar ako pri sínusovom rytme
  • V tomto prípade sú P vlny negatívne v II zvode
 • Elektro-mechanizmus ektopického fokusu môže byť
  • Zvýšená automaticita (tachykardia sa "zahrieva")
  • Spúšťacia aktivita (tachykardia je paroxyzmálna)


atrial reentry, Intra-atrial reentry/reentrant tachycardia (IART) ECG Intra-atrial reentry/reentrant tachycardia (IART)

Intra-atriálna re-entry tachykardia

 • Intra-atriálna re-entry tachykardia
  • Je fokálna predsieňová tachykardia s mikro re-entry mechanizmom
 • V predsieni je ektopický fokus, ktorý generuje impulzy namiesto SA uzla
 • Frekvencia 100-250/min.
 • P vlny majú iný tvar ako pri sínusovom rytme
  • V tomto prípade sú P vlny negatívne v II zvode
 • Elektro-mechanizmus ektopického fokusu je
  • Mikro re-entry (tachykardia je paroxyzmálna)


multiple ectopic foci within the atria ECG Multifocal Atrial Tachycardia (MAT), Chaotic atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardia

 • Multifokálna predsieňová tachykardia
 • V predsieňach sú minimálne 3 ektopické fokusy
  • Ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Každý fokus vytvára inú P vlnu
  • Sú prítomné minimálne 3 rôzne P vlny
 • Frekvencia 100-250/min.
 • Elektro-mechanizmus ektopických fokusov je najčastejšie
  • Zvýšená automaticita (tachykardia sa "zahrieva")

AV prevod

 • Pri Fokálnej predsieňovej tachykardii môžu byť P vlny skryté v

carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG supraventricular tachycardia, 300bpm, narrow QRS

Supraventrikulárna tachykardiaECG AV block, carotid sinus massage

Masáž karotického sinusu

 • Masáž karotického sinusu spomaľuje prevod cez AV uzol
 • Na EKG sa demaskovali P vlny (po každej 2. P vlne nasleduje QRS)
 • Ide o Fokálnu predsieňovú tachykardiu
  • Frekvencia P vĺn: 300/min
  • Frekvencia QRS komplexov: 150/min.
 • Mohlo by ísť aj o flutter predsieni
  • Ten by mal v spodných zvodoch (II, III, aVF) typické zuby píly
carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG narrow complex supraventricular tachycardia

Supraventrikulárna tachykardiaECG carotid sinu massage, uni-focal atrial tachycardia, abnormal P waves morphology

Masáž karotického sinusu

carotid sinus massage, unifocal atrial tachycardia


ECG unifocal atrial tachycardia, fixed AV block 2:1

Fokálna predsieňová tachykardia a AV blokáda 2 stupňa (2:1)ECG atrial tachycardia, abnormal P waves, narrow QRS

Fokálna predsieňová tachykardiaECG ectopic atrial tachycardia

Fokálna predsieňová tachykardiaECG ectopic atrial rhythm, sinus rhythm, abnormal and normal P waves

Fokálny predsieňový rytmus a Sínusový rytmusECG sinus tachycardia vs. Paroxysmal atrial tachycardia (PAT)

Sínusová tachykardiaECG atrial bigeminy rhythm, ectopic focus and SA node depolarisation

Predsieňový bigeminický rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk