TECHmED

Peter Blahút

Fokálna predsieňová tachykardia

Liečba

Ektopický fokus


Lokalizácia fokusu


Fyziologická P vlna


EKG a Fokálna predsieňová tachykardia


Fokálna predsieňová tachykardia


Diferenciálna diagnostika
Fokálna predsieňová tachykardia
Intra-atriálna re-entry tachykardia
Multifokálna predsieňová tachykardia


AV prevodSupraventrikulárna tachykardia
Masáž karotického sinusuSupraventrikulárna tachykardia
Masáž karotického sinusuFokálna predsieňová tachykardia a AV blokáda 2 stupňa (2:1)Fokálna predsieňová tachykardiaFokálna predsieňová tachykardiaFokálny predsieňový rytmus a Sínusový rytmusSínusová tachykardiaPredsieňový bigeminický rytmus