TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Frekvencia srdca na EKG

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Frekvencia srdca na EKG

Heart rate on ECG

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Hlavný komorový vektor

 • EKG zvody zaznamenávajú elektrickú aktivitu srdca
 • Čím väčší myokard sa depolarizuje (repolarizuje)
  • tým bude väčšia elektrická aktivita (väčší vektor)
 • Depolarizácia komôr je prebieha postupne:
  • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
   • Vzniká malý septálny vektor (VS)
  • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
   • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
   • Vzniká malý terminálny vektor (VT)

 • Srdcová frekvencia
  • je počet komorových systol za minútu
  • Hlavný vektor (VH) vytvára na EKG R kmit
Ventricular systole and main heart vector

EKG zvody

 • EKG záznam má 12 zvodov
  • Končatinové (I, II, III, aVF, aVL, aVR)
  • Hrudné (V1-V6)
  • Každý zvod sa "pozerá" na hlavný vektor z iného uhla
 • Zvody sa "pozerajú" na elektrický stred srdca
 • Ak hlavný vektor smeruje
  • Ku zvodu na povrchu - vzniká pozitívny R kmit
  • Od zvodu na povrchu - vzniká negatívny S kmit


voltage vector R wave and S wave

12 zvodový EKG papier


Mechanism of 12 lead ECG paper recording during sinus rhythm and lead II rhythm strip

Mechanizmus zápisu 12 zvodového EKG


Štvorec a štvorček

ECG small square, large square, paper speed 25mmm pre second

Interval a Frekvencia

 • 1min = 60s = 60000ms

 • Intervaly sú v ms (milisekundách)
 • Frekvencia je počet systol/minútu
 • Frekvencia sa ráta 3 spôsobmi:
  • 60000/RR interval (ms)
  • 300/počet štvorcov RR intervalu
  • 1500/počet štvorčekov RR intervalu

ecg interval vs. rate, large square, small square

Metódy na výpočet Frekvencie na EKG


Rýchla metóda (300-150-100-75-60-50)

Heart rate rapid determination. Calculation (300 - 150 - 100 - 75 - 60 - 50)

Metóda 300


Metóda 1500


Výpočet Frekvencie v praxi:

ECG supraventricular tachycardia, calculation heart rate 300 bpm

Frekvencia 300/min.ECG monomorphic ventricular tachycardia, calculation heart rate 150 bpm

Frekvencia 150/min.ECG sinus tachycardia, calculation heart rate 100 bpm

Frekvencia 100/min.ECG sinus rhythm, calculation heart rate 75 bpm

Frekvencia 75/min.ECG sinus rhythm, calculation heart rate 60 bpm

Frekvencia 60/min.ECG sinus bradycardia, calculation heart rate 50 bpm

Frekvencia 50/min.


EKG pravítko

Cardiac ruler method for determining the heart rate

Výpočet frekvencie pomocou EKG pravítka


Metóda 6 sekúnd

6 seconds method for determining the heart rate during irregular rhythm

Frekvencia 130/min.


Metóda 3 sekúnd


Atrial fibrillation and 3 seconds method for determining the heart rate during irregular rhythm

Frekvencia 140/min.


Peter Blahút
techmed@techmed.sk