TECHmED

Peter Blahút

Frekvencia srdca na EKG

Hlavný komorový vektor


EKG zvody


12 zvodový EKG papier


Mechanizmus zápisu 12 zvodového EKG


Štvorec a štvorčekInterval a Frekvencia


Metódy na výpočet Frekvencie na EKG


Rýchla metóda (300-150-100-75-60-50)


Metóda 300


Metóda 1500


Výpočet Frekvencie v praxi:

Frekvencia 300/min.Frekvencia 150/min.Frekvencia 100/min.Frekvencia 75/min.Frekvencia 60/min.Frekvencia 50/min.


EKG pravítko

Výpočet frekvencie pomocou EKG pravítka


Metóda 6 sekúnd

Frekvencia 130/min.


Metóda 3 sekúnd


Frekvencia 140/min.