TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Gallop (Cval)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Gallop (Cval)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Gallop (Cval)tretia srdcová ozva, cval, gallopštvrtá srdcová ozva, cval, gallopGallop, cval
Gallop, cval

tretia srdcová ozva, cval, gallop


štvrtá srdcová ozva, cval, gallop


auskultácia štvrtá srdcová ozva auskultácia štvrtá srdcová ozva


Peter Blahút
techmed@techmed.sk