TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Gallop (Cval)


Gallop (Cval)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Koník Eržo cvála po pastvine :-)

Gallop, cval


tretia srdcová ozva, cval, gallop
štvrtá srdcová ozva, cval, gallop

Pri zdravom srdci počujeme prvú a druhú srdcovú ozvu ako "lub...dub". Tieto ozvy vznikajú pre uzatváranie atrioventrikulárnych a semilunárnych chlopní. Ak okrem fyziologických dvoch oziev počujeme ešte III., alebo IV. srdcovú ozvu, tak nám trojdobý srdcový rytmus pripomína cválajúceho koňa. Tento trojdobý srdcový rytnus označujeme ako cval, alebo gallop. Veľmi zriedka sa stáva, že je počuť všetky štyri ozvy a pri tachykardii vznikne sumačný gallop, keď sa tretia a štvrtá ozva prekryjú a nedajú sa odlíšiť. Gallop môžeme výnimočne počuť u zdravých ľudí napríklad u športovcov, no vždy treba myslieť na závažné poškodenie srdca, ktoré signalizuje III. a IV. srdcová ozva.

auskultácia štvrtá srdcová ozva

Gallop

III. srdcová ozva
IV. srdcová ozva

Sumačný gallop

Splynutie III. a IV. srdcovej ozvy pri tachykardiiPeter Blahút
techmed@techmed.sk