TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Gallop (Cval)

šípka späť

Gallop (Cval)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Gallop, cval

tretia srdcová ozva, cval, gallop


štvrtá srdcová ozva, cval, gallop


auskultácia štvrtá srdcová ozva


Peter Blahút
techmed@techmed.sk