TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Holosystolický šelest


Holosystolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Holosystolický šelest

Pri regurgitácii atrioventrikulárnych chlopní na začiatku systoly vzniká decrescendo skorý systolický šelest. Chronická regurgitácia atrioventrikulárnych chlopní spôsobí dilatáciu predsiení a skorý systolický šelest sa mení na holosystolický šelest, pretože krv môže pretekať počas celej systoly do dilatovaných predsieni. Holosystolický šelest z pravého srdca pri trikuspidálnej stenóze sa počas inspíria zintenzívňuje, pri mitrálnej stenóze sa intentzita šelestu počas inspíria nemení. Všeobecne platí zásada, že intenzita šelestov pravého srdca sa zvyšuje pri inspíriu, kedy klesá intratorakálny tlak a zvyšuje sa plnenie a prietok pravého srdca. Holosystolický šelest vzniká aj pri defektne komorového septa, kde počas systoly komôr preteká krv z ľavej komory do pravej po tlakovom spáde.

auskultácia holosystolický šelest

Holosystolický šelest

Mitrálna regurgitácia
Trikuspidálna regurgitácia
Defekt komorového septaPeter Blahút
techmed@techmed.sk