TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hyperkalciémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hyperkalciémia

Hypercalcaemia, Hypercalcemia, High calcium level

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kalcium (Vápnik, Ca2+)

 • Kalcium je zodpovedá hlavne za repolarizáciu akčného potenciálu
 • Fyziologická koncentrácia je 2,1 - 2,6 mmol/l
 • Hyperkalciémia má 3 stupne:
  • Mierna ( 2,7 - 2,9 mmol/l ) hyperkalciémia
  • Stredná ( 3,0 - 3,4 mmol/l ) hyperkalciémia
  • Závažná ( > 3,4 mmol/l ) hyperkalciémia

 • Kalcium obsahujú hlavne:
  • Mlieko, syry a jogurty

calcium nutrition source milk, cheese

Príčiny hyperkalciémie


EKG a Hyperkalciémia

ECG changes in hypercalcaemia, hypocalcaemia

EKG krivka a minerály


ECG changes hypercalcemia, hypocalcemia, hyperkalemia, hypokalemia, T wave, QT interval


ECG hypercalcemia 3,7mmol/l, short QT interval, J (Osborn) wave, junctional rhythm

Hyperkalciémia ( 3,7 mmol/l )ECG hypercalcemia 4,1mmol/l, short QT interval, sinus rhythm

Hyperkalciémia ( 4,1 mmol/l )ECG hypercalcemia, high calcium level 6,1mmol/l, short QT interval, J - Osborn wave with notch

Hyperkalciémia ( 6,1 mmol/l )


Peter Blahút
techmed@techmed.sk