TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hyperkaliémia a pacemaker

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hyperkaliémia a pacemaker

Hyperkalemia and pacemaker

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

EKG a Hyperkaliémia


ECG hyperkalemia level pattern


ECG pattern hyperkalemia, 9mmmol

Hyperkaliémia (9 mmol/l)


Hyperkaliémia a Pacemaker

 • Hyperkaliémia znižuje odpoveď myokardu na pacing
  • Najprv prestanú odpovedať predsiene a potom komory
  • Po stimulácii nenasleduje P vlna (QRS komplex)

 • Pacemaker exit blokáda I. stupňa
  • Hyperkaliémia predlžuje latenciu pacemakera
   • Je spomalené vedenie impulzu z elektródy cez myokard
  • Pacemaker exit blokáda I. stupňa
   • Je predĺžený interval od stimulácie po začiatok depolarizácie

Pacemaker and hyperkalemia


ECG pacemaker mode DDD (ApVp), hyperkalemia, pacemaker exit block 1st degree

DDD pacemaker a Hyperkaliémia (7,2mmol/l)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk