TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hyperkaliémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hyperkaliémia

Hyperkalaemia, Hyperkalemia, High potassium level

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kálium (Draslík, K+)

 • Kálium je hlavný intracelulárny katión
 • Fyziologická koncentrácia je 3,4 - 5,6 mmol/l
 • Hyperkaliémia má 3 stupne:
  • Mierna (5,6-6mmol/l) hyperkaliémia
  • Stredná (6-7mmol/l) hyperkaliémia
  • Závažná (>7mmol/l) hyperkaliémia
 • Hyperkaliémia
  • Spomaľuje vedenie cez prevodový systém (negatívna dromotropia)
  • Suprimuje SA a AV uzol (negatívna chronotropia)

 • Draslík obsahujú hlavne
  • Banány, zemiaky, fazuľa


Banana and potassium

Príčiny hyperkaliémie


EKG a Hyperkaliémia

 • So stúpajúcou hyperkaliémiou postupne vznikajú:
  • Hrotnaté T vlny hlavne v prekordiálnych zvodoch
   • Často sú vyššie ako R kmit
   • (pripomínajú Eiffelovú vežu)
  • Široké QRS komplexy
   • Postupne vzniká sínusoida

 • Pri hyperkaliémii > 9mmol/l hrozí:
 • EKG krivka vždy presne nekoreluje s hladinou kália

ECG hyperkalemia, normal, moderate, sever hyperkalaemia, peaked T waves, sine wave

K+ > 5,6 mmol/l

 • Vysoké hrotnaté T vlny (Hlavný znak)
  • Často sú vyššie ako R kmit
  • (pripomínajú Eiffelovú vežu)

 • Vedľajšie znaky:

Potassium Eiffel tower

ECG hyperkalaemia, peaked T waves, Eiffel tower

K+ > 6,5 mmol/l


ECG hyperkalemia, prolonged QRS complex, AV block, sine wave

K+ > 7 mmol/l


ECG high potassium, hyperkalemia, hyperkalaemi, sine wave

K+ > 9 mmol/l


ECG sine wave, hyperkalemia, pre-terminal rhythm


ECG ventricular fibrillation, hyperkalemia

Fibrilácia komôr a Hyperkaliémia


K+ > 20 mmol/l (Kardioplegický roztok)

 • Kardioplegický roztok
  • má koncentráciu kália: 20 - 30mmol/l
 • Kardioplégia
  • Je plánované dočasné zastavenie srdca
  • pri kardiochirurgických zákrokoch
ECG cardiac arrest - asystole due to hyperkalemia, high serum potasium level

Kardioplégia

 • Hypotermická kardioplégia
  • Je perioperačná metóda ochrany myokardu pred ischémiou
  • Extrémne vysoká koncentrácia kália 20 - 30mmol/l
 • Aplikácia kardioplegického roztoku:
  • Svorkami sa preruší prietok cez aortu, a kaválne vény
  • Potom sa do aorty (anterográdne) aplikuje kardioplegický roztok
  • Veľké kanyly v dutých žilách a aorte
   • sú napojené na mimotelový obeh

Cardioplegia, temporary cessation of cardiac activity with hyperkalemia, cardioplegic solution

Pseudoinfarkt a Hyperkaliémia


ECG pseudoinfarction pattern Due to hyperkalemia, ST elevation

Hyperkaliémia (7,1mmol/l)ECG hyperkalemia eiffel tower, peaked T waves, potassium level 6,5 mEq/L

Hyperkaliémia (6,5 mmol/l)ECG hyperkalemia 7,3 mEq/L, peaked T waves, first degree AV block, broad QRS, flattened T waves

Hyperkaliémia (7,3 mmol/l)ECG hyperkalemia potassium level 7mEq/l, tall T waves

Hyperkaliémia (7 mmol/l)ECG hyperkalemia potassium level 9,2 mEq/L, peaked T waves, broad QRS complexes, sine wave

Hyperkaliémia (9,2 mmol/l)ECG hyperkalemia potassium level 9 mEq/L, peaked T waves - Eiffel tower, prolonged QRS, sine wave

Hyperkaliémia (9 mmol/l)ECG sine wave, hyperkalemia, potassium level 9,9 mEq/L, peaked T waves, broad prolonged QRS complexes

Hyperkaliémia (9,9 mmol/l)ECG potassium level 7 mEq/L, peaked T waves, Eiffel tower, bradycardia, junctional rhythm

Hyperkaliémia (7 mmol/l)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk