TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypermagneziémia a Hypomagneziémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypermagneziémia a Hypomagneziémia

Hypermagnesaemia, Hypomagnesaemia, High and Low magnesium serum level

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Magnézium (Horčík, Mg2+)

 • Je ko-faktor mnohých enzýmov (cca 300)
 • Ovplyvňuje iónové kanály (pre K+, Na+, Ca2+)
 • Normálna hladina je: 0,8 - 1,0 mmol/l

 • Hypomagneziémia a hypokaliémia
  • Hypomagneziémia spôsobuje
   • zvýšené straty kália obličkami
  • Preto hypomagneziémia vyvoláva hypokaliémiu

 • Magnézium obsahujú hlavne
  • Hrach, fazuľa, hrach
magnesium food meal source peas

Príčiny Hyper/Hypomagneziémie


EKG a Hyper/Hypomagneziémia


ECG changes hypermagnesaemia, hypomagnesaemia, prolonged QT interval

ECG hypomagnesaemia 0,66mmmol/l, sinus tachycardia, prolonged QT interval

Hypomagneziémia ( 0,66 mmol/l )ECG hypermagnesaemia 1,18mmol/l, sinus bradycardia, first degree AV block, long QT interval

Hypermagneziémia ( 1,18 mmol/l)ECG hypomagnesaemia, hypokalemia, long QT interval, U wave, r on t phanomenon, Torsades de Pointes (TdP)

Hypomagneziémia ( 0,7 mmol/l ), Hypokaliémia (1,9 mmol/l) a Torsades de Pointes


Peter Blahút
techmed@techmed.sk