TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypertrofia ľavej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypertrofia ľavej komory

Left ventricular hypertrophy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ľavá komora

 • Ľavá komora má fyziologickú hrúbku 10-12mm
 • Hemodynamické preťaženie komory (objemom, tlakom) spôsobuje prestavbu komory
  • Hypertrofia ľavej komory
   • Je zhrubnutie steny > 12mm
   • Stena ľavej komory má fyziologickú hrúbku 10-12mm
  • Hypertrofia pravej komory
   • Je zhrubnutie steny > 5mm
   • Stena pravej komory má fyziologický hrúbku 3-4mm
 • Podľa hemodynamického preťaženia poznáme 2 varianty hypertrofie:
  • Koncentrická hypertrofia
  • Excentrická hypertrofia


Normal left ventricle thickness

Koncentrická hypertrofia ľavej komory

 • Komora je preťažená tlakom (je zvýšený afterload)
  • Komora pumpuje krv voči vyššiemu tlaku
 • Vzniká hypertrofia bez dilatácie dutiny komory
 • Koncentrická hypertrofia ĽK vzníká pri systolickom preťažení ĽK:
 • Koncentrická hypertrofia PK vzniká pri systolickom preťažení PK:

left venricle concentric hypertrophy

Excentrická hyperofia ľavej komory

 • Komora je preťažená objemom (zvýšený preload)
  • V diastole je preplnená krvou
  • Pri systole je preťažená tlakom (pumpuje väčší objem krvi)
 • Vzniká dilatácia a hypertrofia dutiny komory
  • Pri chronickom objemovom preťažení vzniká už len dilatácia
 • Excentrická hypertrofia ĽK, príčiny:
  • Aortálna insuficiencia
 • Excentrická hypertrofia PK, príčiny:
  • Pulmonálna insuficiencia

left ventricle eccentric hypertrophy

Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr

 • Na hlavný komorový vektor sa najlepšie "pozerajú"
 • Hypertrofiu komôr na EKG vidíme
  • Najlepšie vo zvodoch (V1 a V6)

 • Hypertrofia ľavej komory (HĽK)
 • Hypertrofia pravej komory (HPK)
  • Srdcový vektor sa otáča v smere hypertrofie PK
  • Vektor je menší, pretože PK je menšia ako ľavá
  • Vektor smeruje takmer priamo
   • ku zvodu V1
   • od zvodu V6
   • QRS amplitúdy budú menšie
ECG pattern features V1, V6, left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy

Hypertrofia ľavej komory


EKG a Hypertrofia ľavej komory


Sokolow index

 • S(V1/2) + R(V5/6) ≥ 35mm
 • Je najpoužívanejšie kritérium

 • Cornellov index
  • Je senzitívnejší ako Sokolow index
  • horšie sa pamätá (často nepoužíva)
  • Muži: R(aVL) + S(V3) > 28mm
  • Ženy: R(aVL) + S(V3) > 20mm


ECG, voltage criteria, sokolov lyon criteria, index, left ventricular hypertrophy

Lewisov index

 • I(R) + III(S) > 25mm

ECG, voltage criteria, lewis index, left ventricular hypertrophy

aVL(R) ≥ 11mm


ECG, voltage criteria, left ventricular hypertrophy, R wave in aVL 11mm

aVL(R) ≥ 13mm a III(S) ≥ 15mm

ECG, voltage criteria, left ventricular hypertrophy, aVL(R) 13mm a III(S) 15mm

Predĺžený čas R kmitu (V6) ≥ 50ms

 • Čas od začiatku QRS po hrot R kmitu sa označuje ako:
  • R Wave Peak Time (Intrinsicoid deflection)

 • Predĺžený čas R kmitu (V6) ≥ 50ms
  • Je pri hypertrofii ľavej komory

 • Pri hypertrofii je predĺžený čas aktivácie steny komory
 • Preto je väčšia vzdialenosť medzi:

ECG R Wave Peak Time (Intrinsicoid deflection), left ventricular hypertrophy


ECG left ventricular hypertrophy, voltage criteria, sokolov lyon ciretir, lewis index, r wave in aVL, increased r wave peak time

Hypertrofia ľavej komory


Preťaženie ľavej komory a Koncentrická hypertrofia ĽK

Left ventricular strain pattern

 • Vytvára len koncentrická hypertrofia ĽK (tlakové preťaženie)
  • Nie excentrická hypertrofia ĽK (objemové preťaženie)

 • Descendentné ST depresie v laterálnych zvodoch (I, aVL, V5-6)
ECG Left ventricular strain pattern, ST depression, T wave inversion in lateral leads


ECG left ventricular hypertrophy, voltage criteria, increased LV voltages, r wave peak time, LV strain pattern, ST elevation, left axis deviation

Hypertrofia ľavej komoryECG left ventricular hypertrophy (LVH), voltage criteria, increased LV voltages, r wave peak time, LV strain pattern, ST elevation, left axis deviation

Hypertrofia ľavej komory
ECG left ventricular hypertrophy, sokolov criteria, increased QRS voltages, discordance ST elevation, LV strain pattern

Hypertrofia ľavej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk