TECHmED

Peter Blahút

Hypertrofia ľavej komory

Ľavá komora


Koncentrická hypertrofia ľavej komory


Excentrická hyperofia ľavej komory


Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr


Hypertrofia ľavej komory


EKG a Hypertrofia ľavej komory


Sokolow index


Lewisov index


aVL(R) ≥ 11mm


aVL(R) ≥ 13mm a III(S) ≥ 15mm


Predĺžený čas R kmitu (V6) ≥ 50msHypertrofia ľavej komory


Preťaženie ľavej komory a Koncentrická hypertrofia ĽK

Hypertrofia ľavej komoryHypertrofia ľavej komoryHypertrofia ľavej komory