TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypertrofia pravej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypertrofia pravej komory

Right ventricular hypertrophy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pravá komora

 • Pravá komora má fyziologickú hrúbku 3-4mm
 • Hemodynamické preťaženie komory (objemom, tlakom) spôsobuje prestavbu komory
  • Hypertrofia pravej komory
   • Je zhrubnutie steny > 5mm
   • Stena pravej komory má fyziologický hrúbku 3-4mm
  • Hypertrofia ľavej komory
   • Je zhrubnutie steny > 12mm
   • Stena ľavej komory má fyziologickú hrúbku 10-12mm
 • Podľa hemodynamického preťaženia poznáme 2 varianty hypertrofie:
  • Koncentrická hypertrofia
  • Excentrická hypertrofia


Normal right ventricle thickness

Koncentrická hypertrofia pravej komory

 • Komora je preťažená tlakom (je zvýšený afterload)
  • Komora pumpuje krv voči vyššiemu tlaku
 • Vzniká hypertrofia bez dilatácie dutiny komory
 • Koncentrická hypertrofia PK vzniká pri systolickom preťažení PK:
 • Koncentrická hypertrofia ĽK vzniká pri systolickom preťažení ĽK:


right venricle concentric hypertrophy

Excentrická hypertrofia pravej komory

 • Komora je preťažená objemom (zvýšený preload)
  • V diastole je preplnená krvou
  • Pri systole pumpuje väčší objem krvi, je preťažená aj tlakovo
 • Vzniká dilatácia a hypertrofia dutiny komory
  • Pri chronickom objemovom preťažení vzniká už len dilatácia
 • Excentrická hypertrofia PK, príčiny:
  • Pulmonálna insuficiencia
 • Excentrická hypertrofia ĽK, príčiny:
  • Aortálna insuficiencia

Eccentric right ventricular hypertrophy

Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr

 • Na hlavný komorový vektor sa najlepšie "pozerajú"
 • Hypertrofiu komôr na EKG vidíme
  • Najlepšie vo zvodoch (V1 a V6)

 • Hypertrofia ľavej komory (HĽK)
 • Hypertrofia pravej komory (HPK)
  • Srdcový vektor sa otáča v smere hypertrofie PK
  • Vektor je menší, pretože PK je menšia ako ľavá
  • Vektor smeruje takmer priamo
   • ku zvodu V1
   • od zvodu V6
   • QRS amplitúdy budú menšie
ECG left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, pattern features V1, V6

Hypertrofia pravej komory


EKG a Hypertrofia pravej komory


Dominantné R (V1)


ECG right ventricualar hypertrophy, dominant R wave in V1

Hlboké S (V5/6)

 • Hlboké S (V5/6) ≥ 7mm

ECG right ventricular hypertrohy, dominant S wave V5, V6


ECG right ventricular hypertrophy, voltage criteria, Right axis deviation, Dominant R wave in V1, Dominant S wave in V5 or V6

Hypertrofia pravej komory


Preťaženie pravej komory a Koncentrická hypertrofia PK

Right ventricular strain pattern

 • Vytvára len koncentrická hypertrofia PK (tlakové preťaženie)
  • Nie excentrická hypertrofia PK (objemové preťaženie)

 • V pravostranných zvodoch (V1-3), raritne aj (II, III, aVF):
  • Descendentné ST depresie
  • Negatívne T vlny

 • Vznikajú pre predĺženú repolarizáciu
ECG right ventricular strain pattern, right ventricular hypertrophy

Infarkt zadnej stenyECG right ventricular hypertrophy, Right axis deviation, Dominant R wave in V1, Dominant S wave in V6, Right ventricular strain pattern with ST depression and T-wave inversion in V1-4

Hypertrofia pravej komoryECG right ventricular hypertrophy, Right axis deviation, Dominant R wave in V1, Dominant S wave in V6, Right ventricular strain pattern

Hypertrofia pravej komoryECG right ventricular hypertrophy, P pulmonale, Right axis deviation, Dominant R wave in V1, Dominant S wave in V6, Right ventricular strain pattern

Hypertrofia pravej komoryECG right vetricular hypertrophy, incomplete right bundle branch block (RBBB), Right ventricular strain pattern, Right axis deviation,

Hypertrofia pravej komory a Blokáda pravého Tawarového ramienkaECG right ventricular hypertrophy (RVH), arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, dyplasia (ARVD), Right axis deviation, R S ratio

Hypertrofia pravej komory a Arytmogénna dysplázia pravej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk