TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypertrofická kardiomyopatia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM), Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kardiomyopatia

 • Kardiomyopatia (KMP) je skupina ochorení, ktoré dominantne postihujú myokard

 • Hypertrofická kardiomyopatia (HKMP)
  • Výskyt je cca 1/500 ľudí, patrí medzi najčastejšie vrodené srdcové ochorenia
  • Vzniká neadekvátna hypertrofia myokardu, najčastejšie ľavej komory
   • Hypertrofia nemá hemodynamickú príčinu (vysoký tlak, aortálna stenóza)
   • Fyziologicky má ľavá komora hrúbku do 12mm
    • Pri HKMP môže mať až 60mm
  • HKMP má najčastejšie 2 varianty:
   • Asymetrická hypertrofia komorového septa
   • Apikálna hypertrofia (Hypertrofia hrotu)
  • Hypertrofická stena je arytmogénny substrát
  • 50% HKMP má genetickú predispozíciu
   • Poznáme cca 150 mutácii génov, ktoré spôsobujú HKMP
  • Niekedy sa označuje ako hypertrofická obštrukčná KMP
   • no 75% HKMP nespôsobuje obštrukciu výtokovej časti ľavej komory


Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM), idiopathic hypertrophic subaortic stenosis (IHSS)

Náhle úmrtie u športovcov

sudden cardiac death, cardiac arrest, and heart disease

EKG a Hypertrofická kardiomyopatiaECG apical hypertrophic cardiomyopathy, deep, narrow dagger-like Q waves

Apikálna hypertrofická kardiomyopatiaECG apical hypertrophic cardiomyopathy, giant T-wave inversion in the precordial leads

Apikálna hypertrofická kardiomyopatiaECG asymmetrical septal hypertrophy cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, deep narrow Q waves

Septálna hypertrofická kardiomyopatiaECG septal hypertrophic obstructive cardiomyopathy, large precordial volgages, deep narrow septal Q waves

Septálna hypertrofická kardiomyopatiaECG apical hypertrophic cardiomyopathy, large voltage, giant T waves invarsions inferior, lateral leads

Apikálna hypertrofická kardiomyopatiaECG apical hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, P mitrale, deep inverted T waves in laterl leads

Apikálna hypertrofická kardiomyopatia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk