TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hyperventilácia a invertované T vlny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hyperventilácia a invertované T vlny

Hyperventilation induced T wave inversion

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Normálna T vlna

 • T vlna je najvariabilnejšia vlna na EKG
 • Je konkordantná (má rovnakú polaritu ako QRS)
  • Pozitívny QRS - pozitívna T vlna
  • Negatívny QRS - negatívna T vlna
 • Je pozitívna (I, II, V3-V6)
  • Môže byť izolovane negatívna (III, aVL)
 • Je negatívna (aVR)
 • Amplitúda
 • Pre EKG diagnostiku je dôležitá dynamika T vlny
  • Ak je T vlna stále rovnaká - často nejde o závažný stav
  • Ak sa T vlna mení - často ide o závažný stav (ischémia)
ECG normal positive T wave

Konkordantná T vlna
ECG abnormal disconcordance T wave, positve QRS, negative inverted T wave

Diskonkordantná T vlnaHyperventilácia

 • Pri hyperventilácii sa vydýcha viac oxidu uhličitého
  • ako sa stihne vytvoriť v organizme
 • Vzniká respiračná alkalóza (Zvýši sa pH v krvi)
  • Dochádza ku zmene koncentrácie minerálov
 • Klesá ionizovaný vápnik
  • Zvyšuje sa muskulárna dráždivosť a vznikajú tetanické kŕče
   • Náznak pôrodníckej ruky – Trousseaov príznak
   • Karpopedálne spazmy – Chvostekov príznak
 • Vzostup pH o 0,1 spôsobí pokles kália o cca 0,5mmol/l
 • Ak sa vylúči závažné ochorenie (napr. pľúcna embólia)
  • tak liečba hyperventilácie je:
   • Ukľudnenie pacienta
   • Dýchanie do plastového vrecka (pacient spätne vdychuje oxid uhličitý)


Hyperventilation, overbreathing, Hyperventilation syndrome, respiratory alkalosis

Invertované T vlny a hyperventilácia

 • Hyperventilácia na EKG spôsobuje (dočasné zmeny):
 • Mechanizmus EKG zmien je hlavne prechodná hypokaliémia
  • Ktorá vznikne pre hyperventilačnú respiračnú alkalózu (Zvýši sa pH krvi)
  • EKG zmeny pretrvávajú cca 1min. po hyperventilácii

Hyperventilation T wave inversion

Diferenciálna diagnostika


ECG T wave inversion, hyperventilation

Perzistentné juvenilné T vlnyECG persistent juvenile T wave pattern, african-american female

Perzistentné juvenilné T vlnyECG (V1-V3) arrhythmogenic right ventricular hypertrophy, epsilon wave, inverted T wave

Arytmogénna dysplázia pravej komory

ECG epsilon wave, inverted T wave


ECG ischemic inverted T waves, unstable angina pectoris, stenosis LAD, LCx

Invertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectoris

Heart snesosis: Circumflex branch of left coronary artery (LCx), Anterior interventricular branch of left coronary artery (LAD)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk