TECHmED

Peter Blahút

Hyperventilácia a invertované T vlny

Normálna T vlna


Konkordantná T vlnaDiskonkordantná T vlnaHyperventilácia


Invertované T vlny a hyperventilácia


Diferenciálna diagnostikaPerzistentné juvenilné T vlnyPerzistentné juvenilné T vlny
Arytmogénna dysplázia pravej komory
Invertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectoris