TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypokalciémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypokalciémia

Hypocalcaemia, Hypocalcemia, Low calcium level

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kalcium (Vápnik, Ca2+)

  • Kalcium je zodpovedá hlavne za repolarizáciu akčného potenciálu
  • Fyziologická koncentrácia je 2,1 - 2,6 mmol/l
  • Hypokalciémia má 2 stupne:
    • Mierna ( 1,9 – 2,1 mmol/l ) hypokalciémia
    • Závažná ( < 1,9 mmol/l ) hypokalciémia

  • Kalcium obsahujú hlavne:
    • Mlieko, syry a jogurty

food meal calcium nutrition source milk, cheese

Príčiny hypokalciémie


EKG a Hypokalciémia

ECG calcium serum level, hypercalcaemia, hypocalcaemia and ECG changes

EKG krivka a minerály


ECG changes in potassium and calcium level, T wave, QT interval


ECG hypokalcemia 1,4mmmol/l, prolonged QT interval, sinus rhythm

Hypokalciémia (1,4mmol/l)ECG low calcium, hypocalcemia 1,32mmol/l, long QT interval, sinus rhythm

Hypokalciémia (1,32mmol/l)ECG hypocalcemia 1,2mmol/l, prolonged QT interval, flattened T waves, ST elevation

Hypokalciémia (1,2mmol/l)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk