TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypokaliémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypokaliémia

Hypokalaemia, Hypokalemia, Low potassium level

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kálium (Draslík, K+)

 • Kálium je hlavný intracelulárny katión
 • Fyziologická koncentrácia je 3,4 - 5,6 mmol/l
 • Hypokaliémia má 3 stupne:
  • Mierna ( 3 - 3,4 mmol/l) hypokaliémia
  • Stredná ( 2,5 - 3 mmol/l) hypokaliémia
  • Závažná ( < 2,5 mmol/l) hypokaliémia
 • Hypokaliémia
 • Draslík obsahujú hlavne
  • Banány, zemiaky, fazuľa

Banana potassium best source of potassium

Príčiny hypokaliémie


EKG a Hypokaliémia

 • EKG zmeny vznikajú pri hypokaliémii < 2,7 mmol/l
 • Stupeň hypokaliémie slabo koreluje s EKG obrazom

 • Pri poklese kália < 2,7 mmol/l vzniká:

ECG changes with hypokalemia, low potassium level, T wave, U wave

Arytmie a HypokaliémiaECG hypokalemia 1,7 mmol/l, ST depression, inverted T wave, U wave, prolonged QT interval

Hypokaliémia (1,7 mmol/l)ECG hypokalemia 1,9mmol/l (mEq/L), ST depression, T wave inversion, prominent U wave, long QT QU interval

Hypokaliémia (1,9 mmol/l)ECG hypokalemia and life threatening ventricular arrhytmia Torsades de Pointes (TdP) with phenomenon r on t

Hypokaliémia (1,9 mmol/l) a Torsades de Pointes


Peter Blahút
techmed@techmed.sk