TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypotermia (Podchladenie)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypotermia (Podchladenie)

Hypothermia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Hypotermia

  • Hypotermia (Podchladenie)
    • je pokles teploty telesného jadra < 35°C.
    • Za telesné jadro sa považujú vnútorné orgány, hlavne pečeň
  • Spomaľuje sa metabolizmus v celom organizme
  • Predlžujú sa jednotlivé fázy akčného potenciálu
  • Spomaľuje sa vedenie cez prevodový systém

hypothermia and ECG abnormalities

EKG a Hypotermia
ECG hypothermia osborn J wave

Osbornová vlna a HypotermiaECG hypothermia temperature 32 degrees and Osborn J wave

Hypotermia (32°C)ECG hypothermia temperature 34 degrees and Osborn J wave

Hypotermia (34°C)ECG hypothermia temperature 35 degrees and Osborn J wave

Hypotermia (35°C)ECG hypothermia temperature 36 degrees and Osborn J wave

Hypotermia (36°C)ECG hypothermia, sinus bradycardia, osborn J waves, prolonged QT interval, shivering artefact

Hypotermia (35°C)ECG hypothermia Osborn J waves, sinus bradycardia

Hypotermia (36°C)ECG hypothermia, atrial fibrillation slow ventricular rate response, prolonged QT interval

Hypotermia (34°C)ECG hypothermia giant Osborn waves, atrial fibrillation, prolonged QT interval

Hypotermia (27°C)ECG hypothermia, sinus bradycardia, prolonged QT interval, AV block

Hypotermia (33°C)ECG hypothermia, sinus bradycardia, shivering artefact, osborn waves, prolonged QT interval

Rýchly nástup Hypotermie (31°C)ECG hypothermia shivering artefact, osborn J waves

Hypotermia (30°C)ECG hypothermia first degree av block, sinus bradycardia, osborn j waves

Hypotermia (32°C)


ECG mild hypothermia osborn wave ECG mild hypothermia

Hypotermia (35°C)

  • Osbornové vlny sú menšie

Hypotermia (36°C)

  • Osbornové vlny takmer vymizli

Peter Blahút
techmed@techmed.sk