TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Hypotyreóza

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Hypotyreóza

Hypothyroidism, Myxoedema coma, Myxoedema triad

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Štítna žľaza

 • Štítna žľaza (Glandula thyroidea) syntetizuje tyroidálne hormóny:
  • tyroxín (T4)
  • trijodtyronin (T3)
  • Pomer T4:T3 je cca 20:1. Preto sa stanovuje len hladina T4
 • Hypotalamo-hypofýzová os:
  • Hypotalamus syntetizuje TRH
  • TRH stimuluje hypofýzu, ktorá syntetizuje TSH
  • TSH stimuluje štítnu žľazu, a tá syntetizuje hormóny T4, T3
  • Syntéze funguje na mechanizme spätnej väzby

 • Hypotyreóza
  • Laboratórne sú znížené (T4, T3)
  • Je inhibovaný metabolizmus organizmu, vzniká:


Hypothalamic pituitary adrenal axis, Thyrotropin releasing hormone (TRH), Thyroid stimulating hormone (TSH)

Myxedém a Ťažká hypotyreóza


EKG a HypotyreózaECG hypothyroidism, sinus bradycardia, low serum fT4, high TSH

Sínusová bradykardiaECG myxoedema coma triad, sinus bradycardia, low QRS voltage, T wave inversion, elevated TSH, low T4

Myxedémová kómaECG myxoedema coma after treatment, sinus rhythm, normal T waves

Myxedémová kóma (po liečbe)ECG severe hypothyroidism, myxoedema triad: sinus bradycardia, low qrs voltage, flattened T waves

Ťažká hypotyreóza


Peter Blahút
techmed@techmed.sk