TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Idiopatická komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Idiopatická komorová tachykardia

Idiopathic ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardiaEctopic focus, exit site, broad QRS complex, ventricular tachycardia

Idiopatická komorová tachykardia


idiopathic monomorphic ventricular tachycardia, RVOT-VT, LVOT-VT, Fascicular VT

Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu pravej komory


Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia (Monomorphic VT)


ECG Right ventricular outflow tract (RVOT) ventricular tachycardia, Inferior axis, AV dissociation

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory


KT z výtokového traktu ľavej komory

 • Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia

 • KT z výtokového traktu ľavej komory
 • Tvorí 20% idiopatických KT
 • Najčastejšie miesta vzniku:
  • Koreň aorty v oblasti odstupu koronárnych artérii (Valsalvov sínus)
  • Bazálna časť ľavej komory
  • Epikard výtokového traktu ľavej komory
 • Hlavný vektor smeruje ku ľavej komore smerom dole
  • Nesmeruje ku pravej komore, pretože ľavá komora je masívnejšia

 • Na EKG bude podobný obraz ako KT z výtokového traktu pravej komory:
  • Tvar blokády ľavého Tawarového ramienka
  • Pozitívne QRS v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • KT z výtokového traktu ľavej komory má ešte:
   • Široký R kmit V1-2 (viac ako 50% šírky QRS)
   • Vyšší R kmit V1-2 (viac ako 30% S kmitu)
   • Prechodová zóna ≤ V2
   • Zárez na ascendentnej časti R kmitu (V4-6)
Idiopathic Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia


ECG Idiopathic Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia

Komorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory


Fascikulárna komorová tachykardia

 • Fascikulárna KT je veľmi raritná
  • Tvorí 10% idiopatických KT
 • Mechanizmus je re-entry
  • Reentry prechádza jedným fascikulom a priľahlým myokardom
   • Rýchlu dráhu tvorí fasicikulus (predný, alebo zadný)
   • Pomalú dráhu tvorí priľahlý myokard pri fascikule
 • Vzniká hlavne u mužov vo veku 15-40 rokov
 • Označuje sa ako verapamil senzitívna komorová tachykardia
  • Dobre reaguje (terminuje) po podaní verapamilu

 • Podľa lokalizácie re-entry poznáme 3 fascikulárne KT:
 • Pozor na interfascikulárnu KT
  • Vzniká v štrukturálne poškodenom srdci (nie je idiopatická)
  • Re-entry prechádza cez predný aj zadný fascikulus
   • Rýchla dráha je v jednom fascikule
   • Pomalá dráha je v druhom fascikule

Posterior fascicular VT, Anterior fascicular VT, Upper septal fascicular VT


ECG Anterior fascicular VT, RBBB morphology, Right axis deviation,

Predná fascikulárna komorová tachykardiaECG Posterior fascicular VT, RBBB morphology, left axis deviation, AV dissociation, fusion beat, capture beat

Zadná fascikulárna komorová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk