TECHmED

Peter Blahút

Idiopatická komorová tachykardia

Komorová tachykardia


Idiopatická komorová tachykardia


Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory


KT z výtokového traktu ľavej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory


Fascikulárna komorová tachykardiaPredná fascikulárna komorová tachykardiaZadná fascikulárna komorová tachykardia