TECHmED

Peter Blahút

Infarkt a ST elevácia v aVR (zabudnutý zvod)

Zvod aVR


3 hlavné artérie


ST elevácia v aVR a Difúzne ST depresie


Proximálna oklúzia RIA


Oklúzia kmeňa ĽKA


Stenóza kmeňa ĽKA


Choroba 3 ciev


Aorto koronárny obchvat (bypass)
Akútna oklúzia proximálnej RIA
Akútna oklúzia proximálnej RIA
Akútna oklúzia kmeňa ľavej koronárnej artérie
Choroba 3 ciev
Stenóza kmeňa ľavej koronárnej artérie
Akútna oklúzia kmeňa ľavej koronárnej artérie
Akútna oklúzia kmeňa ľavej koronárnej artérie