TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Infarkt predsieni

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Infarkt predsieni

Atrial myocardial infarction (ischemia), Ta wave elevation and depression

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizácia a Repolarizácia predsieni


P Ta wave, atrial depolarization, repolarization, atrial electrical vectors
 • Depolarizácia predsieni (Dep.)
 • Repolarizácia predsieni (Rep.)
  • Smeruje od endokardu ku epikardu (rovnako)
   • V myokarde predsieni má akčný potenciál všade rovnakú dĺžku
  • Vektor (+) smeruje ku endokardu (naopak)
  • Vzniká široká plochá až negatívna Ta vlna

Ta vlna

 • Znázorňuje repolarizáciu predsieni
 • Myokard predsieni je úzky
 • Najčastejšie je izoelektrická
  • Niekedy je plocho-negatívna (< 2mm)
 • Je prekrytá QRS komplexom

 • Prehlbuje sa pri:
  • Ischémii/infarkte predsieni
   • Pri infarkte môžu vzniknúť aj elevácie Ta vlny
  • Sínusovej tachykardii pre zvýšený tonus sympatika
   • Bez ischémie predsieni
 • Skracuje sa pri:

ECG atrial depolarization P wave

ECG atrial repolarization Ta wave

Infarkt predsieni

 • Predsiene sú hemodynamicky zanedbateľné oproti komorám
  • Izolovaný infarkt predsieni nevyvolá hemodynamické zmeny
  • Často prebieha súčasne s infarktom komôr
  • 10% komorových infarktov má aj infarkt predsieni
 • Často sa manifestuje ako
 • Výskyt infarktu v predsieňach je:
  • 85% pravá predsieň
  • 10% biatriálny infarkt
  • 5% ľavá predsieň


atrial ischaemi, infarction

PQ (PTa) segment

 • Infarkt aj ischémia predsieni sa manifestuj[ na Ta vlne
  • Najčastejšie ako hlboká depresia, raritne ako elevácia Ta vlny
  • Ta vlnu pri infarkte hodnotíme v oblasti PQ segmentu
 • PQ segment
  • je úsek medzi koncom P vlna a začiatkom QRS
  • Niekedy sa označuje ako: PR, PTa, PTp segment

 • Myokard predsieni je tenký
  • Preto sú zmeny pri infarkte (ischémii) predsieni minimálne
  • Vznikajú PQ elevácie, a PQ depresie
  • Zmeny pretrvávajú cca 4 hodiny po infarkte

ECG PQ, PR, PTa, PTp segment


EKG a Infarkt predsieni

 • Podľa EKG sa nedá diferencovať infarkt a ischémia predsieni

 • Hodnotí sa PQ segment:
  • PQ elevácia > 0,5mm (V5, V6) a recipročná PQ depresia (V1, V2)
  • PQ elevácia > 0,5mm (I) a recipročná PQ depresia (II, III)
  • PQ depresia > 1,5mm v prekordiálnych zvodoch (V1-V6)
  • PQ depresia > 1,2mm (I, II, III) a supraventrikulárna arytmia

 • Infarkt pravej predsiene:
  • PQ depresia (II, III, aVF) > 1,2mm
  • PQ elevácia (aVR, V1)
atrial ischaemia (infarction) PQ elevation, PQ depression. Liu criteria

Hodnotenie PQ segmentu

ECG PT segment PQ segment depression measurement

PQ depresia (1mm)

 • PQ sa meria voči TP segmentu
 • TP segment je
  • Medzi koncom T a začiatkom P vlny
ECG PQ depresion P wave and PQ segment measurement

PQ depresia (2mm)

 • Ak nie je prítomný TP segment
 • Tak "odhadneme" koniec P vlny


Perikarditída a Infarkt predsiení


ECG pericarditis vs. atrial ischaemia, infarction

Infarkt predsieni

 • PQ depresia 1mm
 • Kritéria uvádzajú 1,2mm, čo sa v praxi ťažko meria
 • ST segment je v izoelektrickej čiare
  • ST segment sa meria voči TP segmentu
ECG pericardits vs atrial ischaemia infarction, PQ depression, concave ST elevation

Perikarditída

 • PQ depresia 0,5mm
  • Bývajú v každom zvode okrem (aVR, V1)
 • Konkávna ST elevácia


ECG right atrial infarction and inferior STEMI, PQ (PR) elevation, PQ (PR) depression

Infarkt pravej predsiene a STEMI spodnej stenyECG acute pericarditis, concave ST elevation, PQ (PR) depression

Akútna perikarditídaECG atrial ischaemia infarction and inferior infarction STEMI

Infarkt pravej predsiene a STEMI spodnej stenyECG right atrial and inferior ventricular STEMI infarction.

Infarkt pravej predsiene a STEMI spodnej stenyECG atrial ischaemia (infarction) and atril fibrillation

Infarkt predsieni a Fibrilácia predsieni


Peter Blahút
techmed@techmed.sk