TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Interatriálna blokáda

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Interatriálna blokáda

Interatrial conduction delay (IACD), Interatrial block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Bachmannová dráha

 • Je interatriálna časť prevodového systému
  • Smeruje od SA uzla do ľavej predsiene
   • Spája pravú a ľavú predsieň
 • Prevádza impulz z SA uzla do ľavej predsiene
  • Zabezpečuje synchrónnu aktiváciu predsieni

Heart bachmann bundle (interatrial bundle)

Interatriálna blokáda


Heart interatrial conduction delay, Bachmann bundle block, interatrial block

EKG a Interatriálna blokáda

 • Široká P vlna > 0,12s
  • V strede má zárez (naznačený)
 • Nie je predĺžený PQ interval
 • Pre lepšie zobrazenie
 • Na EKG nie je presná hranica medzi
  • P mitrale a Interatriálnou blokádou
  • P vlna pri interatriálnej blokádenižšiu amplitúdu

 • Poznáme 3 typy interatriálnej blokády

ECG interaltrial conduction delay (IACD), Bachmann block

Typy Interatriálnej blokády

ECG - Normal P wave and normal atrial activation

Normálna P vlna

ECG - Partial interatrial (Bachmann) block, type 1

Parciálna blokáda

ECG - Advanced interatrial (Bachmann) block with left atrial retrograde activation, type 3

Kompletná blokádaECG sinus rhythm with standard Calibration and bachmann block

Sínusový rytmusECG sinus rhythm with partial interatrial (Bachmann) block, type 1

Interatriálna blokádaECG with atrial premature complex and altering interatrial (Bachmann) block, type 2

Interatriálna blokádaECG with interatrial (Bachmann) block (type 1) and acute inferior STEMI infarction

Interatriálna blokáda a STEMIECG interatrial (Bachmann) block (type 3)

Interatriálna blokádaECG atrial pacing and interatrial (Bachmann) block (type 1)

Interatriálna blokáda a pacemaker


Peter Blahút
techmed@techmed.sk