TECHmED

Peter Blahút

Interatriálna blokáda

Bachmannová dráha


Interatriálna blokáda


EKG a Interatriálna blokáda


Typy Interatriálnej blokády

Normálna P vlna
Parciálna blokáda
Kompletná blokáda


Sínusový rytmusInteratriálna blokádaInteratriálna blokádaInteratriálna blokáda a STEMIInteratriálna blokádaInteratriálna blokáda a pacemaker