TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Intoxikácia digoxinom

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Intoxikácia digoxinom

Digoxin toxicity, Digitalis toxicity

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Terapeutické okno Digoxinu

 • Digoxin sa používa:
 • Digoxin má úzke terapeutické okno
  • Terapeutická plazmatická hladina je 0,5 - 1,5ng/ml
  • Hladina < 0,5ng/ml je neúčinná
  • Hladina > 2ng/ml je toxická a hrozia srdcové arytmie

Digoxin 0,125mg, 1000 tablets

EKG a Digoxin

 • EKG zmeny vznikajú aj pri terapeutickej hladine digoxinu
  • Pacient nie je intoxikovaný digoxinom

 • Zmeny sú hlavne vo zvodoch s vysokým R kmitom (I, V5,V6)
 • Digoxin ovplyvňuje repolarizáciu (ST segment a T vlnu)

 • Hlavné EKG znaky
ECG Digoxin downsloping, sagging ST depression


ECG atrial tachy-fibrillation and digoxin effect

Digoxin a Fibrilácia predsieni


Intoxikácia Digoxinom


EKG a Intoxikácia DigoxinomECG digoxin toxicity, sinus rhythm, ventricular bigeminy

Intoxikácia digoxinom a Komorová bigemíniaECG digitalis toxicity, poisoning, focal atrial tachycardia, second AV block, slow ventricular response

Intoxikácia digoxinom, Fokálna predsieňová tachykardia a AV blokáda 2 stupňa (2:1)ECG Regularised atrial fibrillation, coarse atrial fibrillation, 3rd degree AV block, junctional escape rhythm

Intoxikácia digoxinom a Regulovaná fibrilácia predsieniECG digoxin toxicity, coarse regularised atrial fibrillation, Complete (3rd degree) heart block

Intoxikácia digoxinom a Regulovaná fibrilácia predsieniECG digoxin toxicity, focal atrial tachycardia, high grade AV block, premature ventricular complexes

Intoxikácia digoxinom, Fokálna predsieňová tachykardia, AV blokáda, BigeminiaECG digoxin toxicity atrial flutter, slow ventricular response, rate

Intoxikácia digoxinom a Flutter predsieniECG digoxin toxicity, bidirectional ventricula tachycardia, broad QRS complexes

Intoxikácia digoxinom a Bidirekčná komorová tachykardiaECG digoxin toxicity, bidirectional ventricular tachycardia, AV dissociation, broad complex tachycardia

Intoxikácia digoxinom a Bidirekčná komorová tachykardiaECG digoxin, sinus rhythm, sagging, downsloping ST depression, premature ventricular complex

Digoxin a Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk