TECHmED

Peter Blahút

Intoxikácia digoxinom

Terapeutické okno Digoxinu


EKG a DigoxinDigoxin a Fibrilácia predsieni


Intoxikácia Digoxinom


EKG a Intoxikácia DigoxinomIntoxikácia digoxinom a Komorová bigemíniaIntoxikácia digoxinom, Fokálna predsieňová tachykardia a AV blokáda 2 stupňa (2:1)Intoxikácia digoxinom a Regulovaná fibrilácia predsieniIntoxikácia digoxinom a Regulovaná fibrilácia predsieniIntoxikácia digoxinom, Fokálna predsieňová tachykardia, AV blokáda, BigeminiaIntoxikácia digoxinom a Flutter predsieniIntoxikácia digoxinom a Bidirekčná komorová tachykardiaIntoxikácia digoxinom a Bidirekčná komorová tachykardiaDigoxin a Sínusový rytmus