TECHmED

Peter Blahút

Intra-atriálna reentry tachykardia

Re-entry a supraventrikulárna tachykardia


Intra-atriálna reentry tachykardia


EKG a Intra-atriálna reentry tachykardia


Intra-atriálna reentry tachykardia


Diferenciálna diagnostikaFokálna predsieňová tachykardia
Intra-atriálna re-entry tachykardiaIntra-atriálna reentry tachykardia (IART)