TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Intrakraniálna hypertenzia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Intrakraniálna hypertenzia

Raised intracranial pressure, Intracranial disease and ECG

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Intrakraniálna hypertenzia

 • Závažná intrakraniálna hypertenzia (bez ohľadu na etiológiu)
  • Stimuluje hypotalamus (Autonómny nervový systém)
  • Uvoľňuje katecholamíny (Adrenalín, Noradrenalín)
 • Najčastejšie príčiny:
  • Subarachnoideálne krvácanie
  • Intrakraniálne krvácanie
  • Ischemická mozgová príhoda
  • Trauma hlavy
  • Mozgové metastázy
  • Mozgové tumory
 • Katecholamínová búrka
  • Vzniká pri masívnom vyplavení katecholamínov
  • Je extrémna aktivácia sympatického nervového systému
 • Cushingov reflex
  • Je fyziologická odpoveď CNS na intrakraniálnu hypertenziu
  • Vzniká triáda:Subarachnoid haemorrhage, Intraparenchymal haemorrhage (haemorrhagic stroke)

Stresová kardiomyopatia


EKG a Intrakraniálna hypertenzia

 • EKG zmeny pri intrakraniálnej hypertenzii vytvára hlavne:
  • Subarachnoideálne krvácanie (SAH)
   • 72% pacientov so SAH má EKG zmeny
  • Intrakraniálne krvácanie (ICH)
   • 57% pacientov s ICH má EKG zmeny
 • EKG zmeny môžu pretrvávať 2 až 8 týždňov

 • Hlavné EKG zmeny pri intrakraniálnej hypertenzii:
 • Vedľajšie EKG zmeny:
ECG cerebral T wave, prolongation QT interval


ECG subarachnoid haemorrhage, giant cerebral T wave invarsion, prolonged QT interval

Subarachnoideálne krvácanieECG subarachnoid haemorrhage (SAH), Intraparenchymal haemorrhage (haemorrhagic stroke), cerebral T waves

Subarachnoideálne krvácanieECG subarachnoid haemorrhage (SAH), Raised intracranial pressure, cerbral T waves, giant T waves inversion

Subarachnoideálne krvácanieECG inverted, inversion, giant cerebral T waves, subarachnoid haemorrhage (SAH), prolonged QT interval

Subarachnoideálne krvácanieECG traumatic brain injury, raised intracranial pressure

Trauma hlavy a Katecholaminová búrka


Peter Blahút
techmed@techmed.sk