TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / J vlna (Osbornová vlna)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

J vlna (Osbornová vlna)

J wave, Osborn wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál a Stena myokardu

Action potential in endocardium, epicardium, and myocardium

Normálna EKG krivka

Action potential in endocardium, epicardium and qrs complex

 • Akčný potenciál
  • Endokardu a epikardu sa čiastočne odlišuje
  • Pre rozdiele vlastnosti iónových kanálov
 • Fáza 0 a 1 vytvára na EKG QRS komplex

Mechanizmus J vlny

ECG J wave mechanism action potential endocardium, epicardium
 • Pri zmene iónových kanálov
  • Počas 1 fázy akčného potenciálu
  • Dochádza ku zmene krivky akčného potenciálu
  • Medzi endokardom a epikardom

 • Zmenené krivky akčného potenciálu
  • Vytvoria na EKG J vlnu

Príčiny J vlny (Osbornovej vlny)


EKG a J vlna (Osbornová vlna)

 • Je úzka hrotnatá vlna za QRS komplexom
  • "Zárez" na terminálnej časti QRS je menej častá varianta Osbornovej vlny
 • Niekedy môže pripomínať ST elevácie, no Osbornová vlna je úzka a hrotnatá
 • Je hlavne v prekordiálnych zvodoch (V1-V6)
  • musí byť najmenej v dvoch susedných zvodoch
 • Nenachádza sa v aVR, V1

ECG J wave, Osborn wave, camel-hump sign, late delta wave, hathook junction, hypothermic wave, K wave, H wave or current of injury


ECG J (Osborn) wave and hypothermia ECG benign early repolarization and J, Osborn wave ECG hypercalcaemia and J wave as notch

Hypotermia

 • Osbornová vlna na konci QRS
 • v dvoch susedných zvodoch

Benígna skorá repolarizácia

Hyperkalcémia

 • Osbornová vlna ako
  zárez (raritný variant)

Hypotermia a Osbornová vlna


Hypothermia, ECG J wave, Osborn wave duration and amplitude

Osbornová vlna a Hypotermia


Dynamika Osbornovej vlny pri Hypotermii

ECG J wave (Osborn) and hypothermia 32 degrees celsius

Hypotermia (32°C)


ECG J wave (Osborn) and hypothermia 34 degrees celsius

Hypotermia (34°C)


ECG J wave (Osborn) and hypothermia 35 degrees celsius

Hypotermia (35°C)


ECG J wave (Osborn) and hypothermia 36 degrees celsius

Hypotermia (36°C)


Dynamika Osbornovej vlny pri Hypotermii

ECG hypothermia and J wave, Osborn wave 27 degrees celsius

Hypotermia (27°C)


ECG hypothermia and J wave, osborn wave 30 celsius

Hypotermia (30°C)


ECG hypothermic wave, J wave, Osborn wave, hypothermia 32 celsius

Hypotermia (32,5°C)ECG hypothermic J wave, hypothermia 29 degree

J vlna a Hypotermia (29°C)ECG J wave - notch, and hypercalcaemia

J vlna a HyperkalciémiaECG benign early repolarisation, hathook junction, J wave, late delta wave

J vlna a Benígna skorá repolarizácia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk