TECHmED

Peter Blahút

J vlna (Osbornová vlna)

Akčný potenciál a Stena myokardu


Normálna EKG krivka


Mechanizmus J vlny


Príčiny J vlny (Osbornovej vlny)


EKG a J vlna (Osbornová vlna)Hypotermia


Benígna skorá repolarizácia


Hyperkalcémia


Hypotermia a Osbornová vlna


Osbornová vlna a Hypotermia


Dynamika Osbornovej vlny pri Hypotermii

Hypotermia (32°C)


Hypotermia (34°C)


Hypotermia (35°C)


Hypotermia (36°C)


Dynamika Osbornovej vlny pri Hypotermii

Hypotermia (27°C)


Hypotermia (30°C)


Hypotermia (32,5°C)J vlna a Hypotermia (29°C)J vlna a HyperkalciémiaJ vlna a Benígna skorá repolarizácia