TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Jednodutinové pacemaker režimy

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Jednodutinové pacemaker režimy

Pacemaker single chamber modes

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pacemaker

 • PCM je prístroj, ktorý sa implantuje pod ľavú kľúčnu kosť
 • Slúži na kontrolu srdcového rytmu
 • Môže mať 1, 2, alebo 3 elektródy
  • Každá elektróda sa zavádza do inej srdcovej dutiny:
   • Pravá predsieň, pravá komora, ľavá komora
  • Cez elektródy môže pacemaker
   • Snímať elektrickú aktivitu dutiny (sensing)
   • Stimulovať príslušnú dutinu (pacing)


pacemaker of the heart

Stimulačný režim


Pozícia I II III IV V
Chamber(s)
Paced
Chamber(s)
Sensed
Response to
Sensing
Rate
Modulation
Multisite
Pacing
O = Off O = Off O = Off O = Off O = Off
A = Atrium A = Atrium T = Triggered R = Rate
Modulation
A = Atrium
V = ventricle V = ventricle I = Inhibited V = ventricle
D = Dual (A+V) D = Dual (A+V) D = Dual (T+I) D = Dual (A+V)


Jednodutinové pacemaker režimy

 • Jednodutinový pacemaker má len 1 elektródu
  • V pravej predsieni, alebo v pravej komore

 • Jednodutinové režimy sú:
  • VOO
  • VVI
  • AOO
  • AAI

Pacemaker single chamber mode (atrial lead)

Pacemaker single chamber mode (ventricular lead)

VOO pacing


ECG pacemaker VOO mode Pacemaker single chamber VOO mode (ventricular lead)

VOO pacing (asynchrónny komorový pacing)


VVI pacing


ECG pacemaker VVI mode Pacemaker single chamber VVI mode (ventricular lead)

VVI pacing


AOO pacing


ECG pacemaker AOO mode Pacemaker single chamber AOO mode (atrial lead)

AOO pacing (asynchrónny pacing predsieni)


AAI pacing


ECG pacemaker AAI mode Pacemaker single chamber AAI mode (atrial lead)

AAI pacing


Peter Blahút
techmed@techmed.sk