TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Junkčná bradykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Junkčná bradykardia

Junctional bradycardia, Atrioventricular (AV) nodal bradycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Junkčný rytmus

 • Pri junkčnom rytme vznikajú impulzy v AV junkcii
  • AV junkcia sa skladá z AV uzla a Hisovho zväzku
 • Každý impulz sa z AV junkcie potom šíri
  • Na predsiene (vzniká negatívna - retrográdna P vlna)
  • Na komory (vzniká QRS komplex)
 • Junkčný rytmus má frekvenciu 40-60/min.

AV junction (AV node, Bundle od His) depolarization vectors

Junkčný rytmus - najčastejšie príčiny


EKG a Junkčný rytmus

Retrograde P wave and AV junction (AV node, Bundle od His) depolarization vectors


upper av junctional rhythm
Horný junkčný rytmus
 • P vlna je pred QRS
middle av junctional rhythm
Stredný junkčný rytmus
 • P vlna je skrytá v QRS
lower av junctional rhythm
Dolný junkčný rytmus
 • P vlna je za QRS


ECG upper AV junctional rhythm

Junkčný rytmus


Junkčná bradykardiaECG atrioventricular av nodal bradycardia

Junkčná bradykardia

 • Frekvencia: 37/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P: je skrytá v QRS komplexe
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
middle av junctional bradycardia, retrograde p wave n QRS complex


ECG junctional middle av bradycardia, 37bmp

Junkčná bradykardia

middle av junctional bradycardia


ECG middle atrioventricular nodal bradycardia, 33 bpm middle junctional bradycardia

Junkčná bradykardiaECG junctional AV middle rhythm, 45 bpm

Junkčný rytmus

 • Junkčný rytmus: 45/min.
  • Nejde o junkčnú bradykardiu (frekvencia nie je < 40/min.)
 • P vlny sú skryté v QRS komplexe
  • Impulzy generuje stredná časť AV junkcie
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
middle atrioventricular nodal bradycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk