TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Junkčná extrasystola

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Junkčná extrasystola

Premature Junctional Complex (PJC), Junctional Ectopics, Junctional Extrasystoles, Junctional Premature Beats, Junctional Premature Depolarisations, Atrioventricular junctional premature complexes

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

sinus rhythm, junctional ectopic rhythm, vetricular ectopic rhythm

Základné srdcové rytmy


Junkčná extrasystola (JES)
Premature junctional complex, depolarisation vectors from av junction

EKG a Junkčná extrasystolaECG av junction depolarisation, and premature junctional complex, beat, depolarisation

Retrográdna P vlna a Junkčná extrasystola

upper av junction depolarisation, premature junctional complex middle av junction depolarisation, premature junctional complex lower av junction depolarisation, premature junctional complexNeúplná kompenzačná pauza

junctional ectopic focus depolarisaton, and junctional Extrasystoles
ECG Laddergram, junctional premature complex, Non-compensatory pause

Junkčná extrasystola a Neúplná kompenzačná pauzaECG premature junctional complex and non-compensatory pause

Junkčná extrasystola a Neúplná kompenzačná pauza


Úplná kompenzačná pauza

ventricular ectopic, and premature ventricular complex
ECG Laddergram, ventricular premature complex, Fully compensatory pause

Komorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauza

 • Úplná kompenzačná pauza vzniká takmer vždy pri komorovej extrasystole (KES)
 • PP (RR) interval s KES je presne 2-násobok PP (RR) intervalu bez KES
  • Pretože KES vzniká v komore a neprejde cez AV uzol, KES nezresetuje SA uzol
  • Raritne môže, KES retrográdne prejsť cez AV uzol a zresetovať SA uzol
   • Preto pri KES môže raritne vzniknúť neúplná kompenzačná pauza


ECG premature ventricular complex, and fully compensatory pause, PP interval

Komorová extrasystola a Úplná kompenzačná pauza


Aberantná Junkčná extrasystolaecg sinus rhythm without aberrant conduction, righ left bundle refractory period

Sínusový rytmus bez Junkčnej extrasystolyECG left right bundle refractoriness, aberrant premature junctional complex rbbb pattern

Aberantná junkčná extrasystolaECG premature junctional complex and sinus rhythm

Junkčná extrasystolaECG premature junctional complex, no P wave, narrow qrs complex

Junkčná extrasystola

 • Úzky QRS komplex (< 0,12s)
 • Vznikla skôr ako očakávaný sínusový sťah
 • Neúplná kompenzačná pauza
 • Retrográdna P vlna je skrytá v QRS komplexe
muddle av junction depolarisaton,junction extrasystole


ECG junctional extrasystoles, no p waves, narrow qrs, noncompensatory pause

Junkčná extrasystola

 • Na EKG sú 2 junkčné extrasystoly
 • Úzky QRS komplex (< 0,12s)
 • Vznikli skôr ako očakávaný sínusový sťah
 • Neúplná kompenzačná pauza
 • Retrográdne P vlny sú skryté v QRS komplexe
muddle av node depolarisaton, junction extrasystoleECG premature junctional complex, retrograde p wave, short PR interval, Non-compensatory pause

Junkčná extrasystola

 • Úzky QRS komplex (< 0,12s)
 • PQ interval < 0,12s
 • Vznikla skôr ako očakávaný sínusový sťah
 • Neúplná kompenzačná pauza
 • Retrográdna P vlna je pred QRS komplexom
premature junctional complex, upper av junction depolarisation


ECG prejature juncional complex, retrograde p wave after narrow qrs complex

Junkčná extrasystola

 • Úzky QRS komplex (< 0,12s)
 • Vznikla skôr ako očakávaný sínusový sťah
 • Neúplná kompenzačná pauza
 • Retrográdna P vlna je za QRS komplexom
junctional ectopic depolarisation in lower av junction


ecg premature junctional complex, aberrant conduction, no p wave, rbbb pattern

Aberantná Junkčná extrasystola

middle av junction depolarisation, and junctional extrasystole

Peter Blahút
techmed@techmed.sk