TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Junkčná tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Junkčná tachykardia

Junctional tachycardia, Junctional ectopic tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Junkčný rytmus

 • Pri junkčnom rytme vznikajú impulzy v AV junkcii
  • AV junkcia sa skladá z AV uzla a Hisovho zväzku
 • Každý impulz sa z AV junkcie potom šíri
  • Na predsiene (vzniká negatívna - retrográdna P vlna)
  • Na komory (vzniká QRS komplex)
 • Junkčný rytmus má frekvenciu 40-60/min.

AV junction (AV node, Bundle od His) retrograde, anterograde vectors

EKG a Junkčný rytmus

Retrograde P waves and AV junction ectopic tachycardia


upper Atrioventricular junctional ectopic tachycardia
Horný junkčný rytmus
 • P vlna je pred QRS
middle Atrioventricular junctional ectopic tachycardia
Stredný junkčný rytmus
 • P vlna je skrytá v QRS
lower Atrioventricular junctional ectopic tachycardia
Dolný junkčný rytmus
 • P vlna je za QRS


ECG upper junctional rhythm and junctional tachycardia

Junkčný rytmus


Junkčná Tachykardia


Junkčná tachykardia- najčastejšie príčinyECG junctional tachycardia vs. AVNRT, av nodal re-entrant tachycardia

Junkčná tachykardia

 • Frekvencia: 110/min.
  • Frekvencia je > 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P vlny: sú pred QRS komplexami
  • Ide o horný junkčný rytmus (junkčnú tachykardiu)
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
 • Rovnaký EKG obraz má AV nodálna re-entry tachykardia (AVNRT)
upper junctional tachycardia

Junkčná tachykardia a AVNRT


Automatic Junctional Rhythms, enhanced automaticity in AV nodal cells

Junkčná tachykardia

Re-entrant Junctional Rhythms, AVNRT, re-entrant loop involving AV node

AVNRTECG ectopic junctional tachycardia

Junkčná tachykardia

 • Frekvencia: 130/min.
  • Frekvencia je > 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P vlny: sú pred QRS komplexami
  • Ide o horný junkčný rytmus (junkčnú tachykardiu)
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
 • Môže ísť o
upper junctional tachycardia


ECG junctional tachycardia

Junkčná tachykardia

 • Frekvencia: 115/min.
  • Frekvencia je > 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P vlny: sú pred QRS komplexami
  • Ide o horný junkčný rytmus (junkčnú tachykardiu)
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
 • Môže ísť o
upper ectopic junctional tachycardia


ecg junctional tachycardia, 140 bpm

Junkčná tachykardia

 • Frekvencia: 140/min.
  • Frekvencia je > 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P vlny: sú skryté v QRS komplexoch
  • Ide o stredný junkčný rytmus (junkčnú tachykardiu)
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
 • Môže ísť o
middle ectopic junctional tachycardia, enhanced automaticity in AV nodal cells


ecg avnrt, 160 bpm

AV nodálna re-entry tachykardia (AVNRT)

 • Frekvencia: 160/min.
  • Frekvencia je > 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdna P vlny: sú skryté v QRS komplexoch
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
 • Môže ísť o
 • S najväčšou pravdepodobnosťou ide o AVNRT
  • Junkčná tachykardia máva frekvenciu < 140/min.
 • Funkčné ST depresie - červené šípky
  • Pri tachykardii dochádza k ischémii myokardu
  • Po normalizácii frekvencie ST depresie vymizli
avnrt, reentry mechanism


ECG sinus rhythm after avnrt

Sínusový rytmus

 • Ide o EKG od predošlej pacientky, po paroxyzme AVNRT
 • Sínusový rytmus
  • Frekvencia: 75/min.
 • Na predošlom EKG boli funkčné ischemické ST depresie
  • Po normalizácii frekvencie na 75/min. ST depresie vymizli
sa node, sinus rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk