TECHmED

Peter Blahút

Junkčná tachykardia

Liečba

Junkčný rytmus


EKG a Junkčný rytmusHorný junkčný rytmus

Stredný junkčný rytmus


Dolný junkčný rytmusJunkčný rytmus


Junkčná Tachykardia


Junkčná tachykardia- najčastejšie príčiny
Junkčná tachykardia


Junkčná tachykardia a AVNRT


Junkčná tachykardia


AVNRT
Junkčná tachykardia
Junkčná tachykardia
Junkčná tachykardia
AV nodálna re-entry tachykardia (AVNRT)
Sínusový rytmus