TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Junkčný rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Junkčný rytmus

AV junctional rhythm, Junctional rhythm, Junctional escape rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

heart rhythm mechanism, sinus rhythm, junctional rhythm, vetricular rhythm

Základné srdcové rytmy


Junkčný rytmus

 • Pri Junkčnom rytme vznikajú impulzy v AV junkcii
  • AV junkcia sa sklada z AV uzla a Hisovho zväzku
 • Každý impulz sa z AV junkcie potom šíri
  • Na predsiene (vzniká negatívna - retrográdna P vlna)
  • Na komory (vzniká QRS komplex)
 • Junkčný rytmus má frekvenciu 40-60/min.

AV node, AV junction depolarization

Junkčný rytmus - najčastejšie príčiny

Sínusový rytmus a Junkčný rytmus

sa node and sinus rhythm ECG sinus rhythm vs. junctional rhythm

Sínusový rytmusAV node, AV junction ECG junctional rhythm vs. sinus rhythm

Junkčný rytmus

 • Impulzy generuje AV junkcia s frekvenciou: 40-60/min.
 • Z AV junkcie sa impulz šíri:
  • na predsiene, aj na komory
 • Komorový vektor smeruje ku II zvodu
  • Vzniká QRS komplex
 • Predsieňový vektor smeruje ku SA uzlu
  • Smeruj od II zvodu
  • Vzniká negatívna - retrográdna P vlna
 • Najprv sú aktivované komory (QRS) a potom predsiene (negatívna P vlna)

P vlna a Junkčný rytmus

 • Pri junkčnom rytme sa predsiene aktivujú retrográdne
 • P vlna je retrográdna:
  • negatívna v II zvode
  • pozitívna v aVR

 • Podľa načasovania depolarizácie komôr a predsieni, môže byť P vlna:
  • Pred QRS (Horný Junkčný rytmus)
  • V QRS (Stredný Junkčný rytmus)
  • Za QRS (Dolný Junkčný rytmus)
atria upwards (P waves) and ventricles downwards (QRS complex)

upper AV nodal junctional rhythm and retrograde P wave middle AV nodal junctional rhythm down AV nodal junctional rhythm and retrograde P wave
Horný Junkčný rytmus
 • P vlna pred QRS
Stredný Junkčný rytmus
 • P vlna v QRS
Dolný Junkčný rytmus
 • P vlna za QRS


upper av junctional rhythm, retrograde p wave before QRS complex

Horný junkčný rytmus

 • Impulzy vznikajú v hornej časti AV junkcie
  • Každý impulz sa súčasne šíri na predsiene aj na komory
  • Predsiene sú aktivované skôr ako komory
   • Pretože impulz sa dostane skôr na predsiene ako na komory
 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Retrográdna P vlna je tesne pred QRS komplexom


middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex

Stredný junkčný rytmus

 • Impulzy vznikajú v strednej časti AV junkcie
  • Každý impulz sa súčasne šíri na predsiene aj na komory
  • Predsiene a komory sú aktivované súčasne
   • Impulz sa dostane v rovnakom čase na predsiene aj na komory
 • Retrográdna P vlna je skrytá v QRS komplexe


lower av junctional rhythm, retrograde P wave after QRS complex

Dolný junkčný rytmus

 • Impulzy vznikajú v dolnej časti AV junkcie
  • Každý impulz sa súčasne šíri na predsiene aj na komory
  • Komory sú aktivované skôr ako predsiene
   • Pretože impulz sa dostane skôr na komory, ako na predsiene
 • Retrográdna P vlna je tesne za QRS komplexom

EKG a Junkčný rytmus

 • Retrográdna (negatívna) P vlna
  • Negatívna v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Pozitívna (aVR, V1)
  • P vlna môže byť pred, v, za QRS komplexom
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
 • Frekvencia: 40 - 60/min.
 • Akcia srdca je pravidelná (PP a RR interval sa nemenia)


junctional av rhythm atrial and ventricles activation


ECG AV junctional rhythm

Junkčný rytmus

upper av junctional rhythm, retrograde p wave before QRS complex

Frekvencia a Junkčný rytmusECG junctional av bradycardia, junctional rhythm at a rate of less 40bpm

Junkčná bradykardia

 • Frekvencia: 37/min.
 • Junkčná bradykardia má frekvenciu < 40/min.
 • P vlny sú skryté v QRS komplexe
  • Impulzy generuje stredná časť AV junkcie
middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex


ECG junctional av escape rhythm, junctional rhythm at a rate of 40-60 bpm

Junkčný rytmus

 • Frekvencia: 45/min.
 • P vlny sú skryté v QRS komplexe
  • Impulzy generuje stredná časť AV junkcie
middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex


ECG accelerated av junctional rhythm, junctional rhythm at 60-100 bpm

Akcelerovaný junkčný rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
 • Retrográdne P vlny za QRS komplexami
  • Impulzy generuje spodná časť AV junkcie
lower av junctional rhythm, retrograde P wave after QRS complex


ECG junctional av tachycardia, junctional rhythm more than 100 bpm.

Junkčná tachykardia

upper av junctional rhythm, retrograde p wave before QRS complex


ECG middle junctional av rhythm, rate 48bpm middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex

Junkčný rytmusECG upper av junctional rhythm, retrograde p waves, before qrs

Junkčný rytmus

 • Frekvencia: 60/min.
 • Retrográdne (negatívne) P vlny sú pred QRS komplexami
  • Impulzy generuje horná časť AV junkcie
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
upper av junctional rhythm, retrograde p wave before QRS complex


ECG middle av junctional escape rhythm, 45 bpm

Junkčný rytmus

 • Frekvencia: 45/min.
 • P vlny sú skryté v QRS komplexe
  • Impulzy generuje stredná časť AV junkcie
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex


ECG middle av junctional rhythm, right bundle branch block (RBBB), 60 bpm

Junkčný rytmus a Blokáda pravého Tawarového ramienka

middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex


ECG lower av junctional rhythm 60 bpm

Junkčný rytmus

 • Frekvencia: 60/min.
 • P vlny za QRS komplexami (červené šípky)
  • Impulzy generuje spodná časť AV junkcie
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
lower av junctional rhythm, retrograde P wave after QRS complex


ECG muddle junctional av bradycardia, 33 bpm middle av junctional rhythm, retrograde P wave during QRS complex

Junkčná bradykardiaECG isorhythmic av dissociation, sinus rhythm, junctional av rhythm

Junkčný rytmus a Izorytmická AV disociácia

 • Sínusový rytmus
  • Frekvencia: 44/min.
  • Pozitívne P vlny ZA QRS (II zvod)
 • Junkčný rytmus
  • nemá nikdy pozitívne P vlny v spodných zvodoch (II, III, aVF)
 • Pri frekvencii SA uzla 44/min. sa aktivoval junkčný rytmus
  • tiež s frekvenciou 44/min.
 • V srdci sú 2 pacemakere:
  • SA uzol - sínusový rytmus
  • AV junkcia - junkčný rytmus

isorhythmic av dissociation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk