TECHmED

Peter Blahút

Junkčný rytmus

Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


Junkčný rytmus


Junkčný rytmus - najčastejšie príčiny

Sínusový rytmus a Junkčný rytmus


Sínusový rytmus




Junkčný rytmus


P vlna a Junkčný rytmus


Horný Junkčný rytmus


Stredný Junkčný rytmus


Dolný Junkčný rytmus


Horný junkčný rytmus


Stredný junkčný rytmus


Dolný junkčný rytmus


EKG a Junkčný rytmus




Junkčný rytmus


Frekvencia a Junkčný rytmus




Junkčná bradykardia




Junkčný rytmus




Akcelerovaný junkčný rytmus




Junkčná tachykardia




Junkčný rytmus




Junkčný rytmus




Junkčný rytmus




Junkčný rytmus a Blokáda pravého Tawarového ramienka




Junkčný rytmus




Junkčná bradykardia




Junkčný rytmus a Izorytmická AV disociácia