TECHmED

Peter Blahút

Junkčný rytmus

Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


Junkčný rytmus


Junkčný rytmus - najčastejšie príčiny

Sínusový rytmus a Junkčný rytmus


Sínusový rytmus
Junkčný rytmus


P vlna a Junkčný rytmus


Horný Junkčný rytmus


Stredný Junkčný rytmus


Dolný Junkčný rytmus


Horný junkčný rytmus


Stredný junkčný rytmus


Dolný junkčný rytmus


EKG a Junkčný rytmus
Junkčný rytmus


Frekvencia a Junkčný rytmus
Junkčná bradykardia
Junkčný rytmus
Akcelerovaný junkčný rytmus
Junkčná tachykardia
Junkčný rytmus
Junkčný rytmus
Junkčný rytmus
Junkčný rytmus a Blokáda pravého Tawarového ramienka
Junkčný rytmus
Junkčná bradykardia
Junkčný rytmus a Izorytmická AV disociácia