TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Kalibrácia EKG

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Kalibrácia EKG

Voltage calibration of the ECG

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

EKG prístroj a milivolty

ECG electrode and calibration

Milivolty a EKG krivka


Elektrické vektory a Kalibrácia EKG

 • Počas depolariácie komôr
  • Vznikajú v komorách 3 elektrické vektory
   • septálny, hlavný a terminálny vektor
  • ktoré vidíme na EKG ako QRS komplex

 • Každý elektrický vektor (nie len komorový)
  • Vytvára elektrické napätie v milivoltoch
 • Čím väčší myokard sa elektricky aktivuje
  • Tým je väčší vektor
  • Tým je väčšie napätie (milivoty)

 • Štandardná kalibrácia EKG je
  • 1mV = 10mm (2 štvorce nad sebou)
Electrical voltege vector and ECG calibration

12 zvodové EKG a Kalibrácia

ECG sinus rhythim with standard calibration 10mm/mV

Kalibračný znak a EKG papier


Kalibračný znak

 • Informuje o výške amplitúdy 1mV
  • Štandardne sa 1mV = 10mm

 • Šírka informuje rýchlosti EKG papiera

ECG standard calibration 10mm x 5mm, 10mm = 1mV

EKG amplitúda

 • Amplitúda EKG krivky (výška, hĺbka) závisí od:
 • Amplitúda EKG krivky
 • Ak sú všetky QRS kmplexy na EKG:
  • veľmi vysoké, alebo nízke
  • treba myslieť na kalibráciu

 • Amplitúda v mm zodpovedá elektrickému napätiu
  • 14mm = 1,4mV
  • 7mm = 0,7mV
   (pri štandardnej kalibrácii 1mV = 10mm)

Calibration 10mm and 14mm ECG deflectionCalibration 10mm and 7mm ECG deflection

EKG amplitúda a Kalibrácia


ECG calibration 1mV = 10mm

Kalibrácia 10mm

 • 1mV = 10mm
ECG calibration 1mV = 5mm

Kalibrácia 5mm

 • 1mV = 5mm
ECG calibration 1mV = 20mm

Kalibrácia 20mm

 • 1mV = 20mm

Rýchlosť EKG papiera a Kalibrácia


Calibration width 5mm and ECG paper speed 25mm/s Calibration width 10mm and ECG paper speed 50mm/s

Rýchlosť papiera 25mm/s

 • Šírka kalibračného znaku 5mm

Rýchlosť papiera 50mm/s

 • EKG krvika je 2x širšia
 • Šírka kalibračného znaku 10mm


Irregular ECG with no P wave, and calibration 10mm

Štandardná kalibrácia 10mmCalibration 20mm ruling out diagnosis atrial fibrillation

Kalibrácia 20mmECG left ventricular hypertrophy with standard calibration 10mm

Kalibrácia 10mmDual ECG calibration. 10mm chest leads calibration, 5mm limb leads calibration

Duálna kalibrácia 10/5mmECG calibration 10mm. WPW syndrome with difficult recognize small delta wave

Kalibrácia 10mmECG with clearly recognize delta wave after change caligration from 10mm to 20mm

Kalibrácia 20mm


Peter Blahút
techmed@techmed.sk