TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Katecholaminergná polymorfná KT

Cathecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia


Bidirekčná komorová tachykardia


Bidirectional Ventricular Tachycardia


ECG Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Bidirekčná komorová tachykardiaECG premature ventricular complex (PVC), ventricular bigemini

Komorová bigemínia


EKG a Katecholaminergná polymorfná KTECG sinus rhythm, U wave, Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Sínusový rytmus a U vlnaECG digoxim toxicity, Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Bidirekčná komorová tachykardiaECH exercise, Cathecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia

Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardiaECG Multifocal ectopy and bidirectional VT secondary to digoxin poisoning

Bidirekčná komorová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk