TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Kentov zväzok - Lokalizácia pri WPW syndróme

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Kentov zväzok - Lokalizácia pri WPW syndróme

Criteria (Algorithm) of localization of the bundle of Kent (WPW syndrome)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

WPW syndróm

 • Pri WPW syndróme je prítomná akcesórna dráha (Kentov zväzok)
 • Kentov zväzok
  • Má cca 0,5% populácie (ide o najčastejšiu akcesórnu dráhu)
  • Spája predsiene a komory (Atrio-Ventricular bypass)
  • Aktivuje (preexcituje) jednu komoru skôr, ako AV junkcia
  • Na EKG vytvára Delta vlnu

 • Delta vlna

WPW pre-excitation syndrome, accessory pathway, bundle of Kent

EKG a WPW syndróm


ECG WPW syndrome pattern, delta wave, short PR interval, broad QRS complex

Lokalizácia Kentovho zväzku

 • Kentov zväzok sa najčastejšie vyskytuje:
  • Ľavá predsieň: 46-60%
  • Pravá predsieň: 13-21%
  • Postero-septálne: 25%
  • Antero-septálne: 2%

 • Na lokalizáciu Kentovho zväzku do ľavej a pravej predsiene
  • Sa používajú zvody V1 a V6
  • WPW syndróm typ A (ľavá predsieň)
   • Kentov zväzok spája ľavú predsieň - ľavú komoru
  • WPW syndróm typ B (pravá predsieň)
   • Kentov zväzok spája pravú predsieň - pravú komoru


WPW syndrome, Accessory pathway 8 anatomic locations

WPW syndróm Typ A (ľavá predsieň)

WPW syndrome Type A, left-sided accessory pathway
 • Kentov zväzok spája ľavú predsieň + ľavú komoru
 • Impulz pre-excituje ľavú komoru, potom sa šíri do celého myokardu
 • QRS pripomína Blokádu pravého Tawarového ramienka
 • QRS komplex je pozitívny vo V1

WPW syndróm Typ B (pravá predsieň)

WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway
 • Kentov zväzok spája pravú predsieň + pravú komoru
 • Impulz pre-excituje pravú komoru, potom sa šíri do celého myokardu
 • QRS pripomína Blokádu ľavého Tawarového ramienka
 • QRS komplex je negatívny vo V1

d´Avila algoritmusHeart atria anatomy, Criteria (Algorithm) of localization of the bundle of Kent (WPW syndrome)
 • LL: Left Lateral
 • LP: Left Posterior
 • LPS: Left Postero-Septal
 • PS: Postero-Septal
 • RPS: Right Postero-Septal
 • RL: Right-Lateral
 • AS: Antero-Septal
 • MS: Mid-Septal

 • Tr: Trikuspidálna chlopňa
 • Pu: Pulmonálna chlopňa
 • Ao: Aortálna chlopňa
 • Mi: Mitrálna chlopňa


d Avila algorithm, WPW syndrome accessory pathways anatomic locations


ECG WPW syndrome, left lateral accessory pathway

WPW syndróm

 • Skrátený PQ interval < 0,12s
 • Delta vlna a široký QRS cca 0,18s
  • QRS komplex pri WPW syndróme sa podobá na grécke písmeno delta
 • Kentov zväzok je vľavo laterálne (Left Lateral)
  • V1: Pozitívny QRS
  • III: Pozitívny QRS
WPW syndrome left lateral accessory pathway anatomic location


ECG WPW syndrome, left lateral accessory pathway anatomic location

WPW syndróm

 • WPW syndróm
 • Kentov zväzok je vľavo laterálne (Left Lateral)
  • V1: Pozitívny QRS
  • III: Pozitívny QRS
WPW syndrome left lateral accessory pathway anatomic location


ECG wpw syndrome right postero septal accessory pathway anatomic location

WPW syndróm

 • Kentov zväzok je Vpravo postero-septálne (Right Postero-Septal)
  • V1: Negatívny QRS
  • III: Negatívny QRS
   • Nemá Qrs konfiguráciu
  • II: Pozitívny QRS
  • V2: Pozitívny QRS
WPW syndrome right postero-septal accessory pathway anatomic location


ECG wpw syndrome, left lateral accessory pathway (bundle of Kent)

WPW syndróm

WPW syndrome left lateral accessory pathway anatomic location


ECG wpw syndrome accesory pathway: fight lateral, or postero septal

WPW syndróm

 • Kentov zväzok je
  • Vpravo laterálne (Right Lateral)
  • alebo Postero septálne (Postero-Septal)
 • V1: Negatívny QRS
 • III: Negatívny QRS
 • Nemá Qrs konfiguráciu
  • II: Negatívny QRS
  • V2: Bifázický
  • Nedá sa presne určiť či je pozitívny, alebo negatívny
  • Kentov zväzok je niekde
   • Vpravo laterálne (Right Lateral)
   • Postero septálne (Postero-Septal)
 • Patologické Q v spodných zvodoch (II, III, aVF)
WPW syndrome right lateral or postero septal accessory pathway anatomic location

Peter Blahút
techmed@techmed.sk