TECHmED

Peter Blahút

Kentov zväzok - Lokalizácia pri WPW syndróme

WPW syndróm


EKG a WPW syndróm


Lokalizácia Kentovho zväzku


WPW syndróm Typ A (ľavá predsieň)


WPW syndróm Typ B (pravá predsieň)


d´Avila algoritmus


WPW syndróm
WPW syndróm
WPW syndróm
WPW syndróm
WPW syndróm