TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorová extrasystola

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Komorová extrasystola

Premature ventricular complex (PVC), Ventricular premature beat (VPB), Ventricular extrasystole (VES), Premature ventricular contraction, Ventricular premature depolarisation, Ventricular ectopic

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

ectopic focus, sinus rhythm, junctional ectopic rhythm, vetricular ectopic rhythm

Základné srdcové rytmy


Komorová extrasystola (KES)

ECG ectopic focus depolarisation, and premature ventricular complex

EKG a Komorová extrasystola


Diskonkordancia

ECG premature ventricular complex, Appropriate discordance, full compensatory pause

Diskonkordancia a Komorová extrasystola


Úplná kompenzačná pauza

ECG laddergram, premature ventricular complex, fully compensatory pause, broad qrs, pp interval

Úplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystolaECG ventricular extrasystole, full compensatory pause, RR PP interval

Úplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystola


Neúplná kompenzačná pauza

ECG laddergram, non-compensatory pause, premature ventricular complex

Neúplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystolaECG noncompensatory pause, premature ventricular complex

Neúplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystola


Komorové extrasystoly - rozdelenie

 • Interpolovaná KES
 • End-diastolická KES
 • Fenomén R na T
 • KES podľa lokalizácie
 • KES podľa počtu ektopických ložísk
  • Unifokálne
  • Multifokálne
 • KES podľa opakovania
  • Bigemínia
  • Trigemínia
  • Quadrugemínia
  • Kuplet
  • Triplet (Salva)
 • KES rozdeľujeme podľa viacerých kritérií, princíp je:
  • Kde je ektopické ložisko?
  • Koľko je ektopických ložísk?
  • Kedy vznikne KES (v ktorej fáze srdcového cyklu)?
  • Či sa KES opakujú?

Interpolovaná KES

ECG laddergram, concealed conduction, sandwich extrasystole, Interpolated premature ventricular complex (PVC),

Interpolovaná Komorová ExtrasystolaECG interpolated premature ventricular complex, concealed conduction, sandwich extrasystole

Interpolovaná KES


End-diastolická KES

ECG laddergram, end diastolic premature ventricular complex, compensatory pause, short PR interval

End-diastolická KESECG end distolic premature ventricular complex, short PR interval

End-diastolická KES


Fenomén R na T


ecg, action potential, vulnerable pariod


ECG phenomenon R on T, vulnerable period, Torsades de Pointes


ECG phehomeno R on T, coupling interval, premature ventricular complex

Fenomén R na T (KES na T vlne)


Lokalizácia Komorovej extrasystoly

Localisation premature ventricular complex, base, apex, left ventricule, right ventricule 1. Hrudné zvody (V1-6): Ľavá / Pravá komora?

2. Spodné zvody (II, III, aVF): Apex / Báza srdca?
 • Lokalizujú ložisko na apex, alebo bázu srdca
 • Pozitívne QRS (II, III, aVF) -> Ložisko je v báze srdca
 • Negatívne QRS (II, III, aVF) - > Ložisko je v apexe srdca


ECG premature ventricular complex localisation, heart base, and right ventriculi

Ložisko je v Pravej komore na Báze srdca

ventricular ectopic focus in right ventriculi, heart base

Unifokálna Komorová extrasystola

ECG unifocal premature ventricular complex, fixed coupling interval ventricular ectopic focus, and unifocal premature ventricular complex

Unifokálna KES


Multifokálna Komorová extrasystola

ECG multifocal premature ventricular complex, variable coupling interval, variable QRS complexes 2 ectopic foci, multifocal premature ventricular complex

Multifokálna KES


Komorové extrasystoly podľa opakovaniaECG premature ventricular complex (PVC) bigeminy - every other beat is a PVC

BigemíniaECG premature ventricular complex (PVC) trigemini - every third beat is a PVC

TrigemíniaECG premature ventricular complex (PVC) quadrigeminy — every fourth beat is a PVC

QuadrigemíniaECG premature ventricular complex (PVC) couplet - two consecutive PVCs

KupletECG premature ventricular complex (PVC) triplet, salva - three consecutive PVCs

Triplet (Salva)


Komorová tachykardia


ECG non-sustained ventricular tachycardia, broad QRS

Netrvalá komorová tachykardiaECG sustained ventricular tachycardia, broad qrs complexes

Trvalá komorová tachykardia


Lownova klasifikácia KES

Stupeň Typ KES
0 Žiadne KES
I Unifokálne KES <30/min.
II Unifokálne KES ≥ 30/min.
III Multifokálne KES
IVA Kuplety
IVB Triplety
Netrvalá komorová tachykardia
V Fenomén R na T

Peter Blahút
techmed@techmed.sk