TECHmED

Peter Blahút

Komorová extrasystola

Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


Komorová extrasystola (KES)


EKG a Komorová extrasystola


Diskonkordancia

Diskonkordancia a Komorová extrasystola


Úplná kompenzačná pauza

Úplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystolaÚplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystola


Neúplná kompenzačná pauza

Neúplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystolaNeúplná kompenzačná pauza a Komorová extrasystola


Komorové extrasystoly - rozdelenie


Interpolovaná KES

Interpolovaná Komorová ExtrasystolaInterpolovaná KES


End-diastolická KES

End-diastolická KESEnd-diastolická KES


Fenomén R na TFenomén R na T (KES na T vlne)


Lokalizácia Komorovej extrasystoly

1. Hrudné zvody (V1-6): Ľavá / Pravá komora?

2. Spodné zvody (II, III, aVF): Apex / Báza srdca?
Ložisko je v Pravej komore na Báze srdca


Unifokálna Komorová extrasystolaUnifokálna KES


Multifokálna Komorová extrasystola


Multifokálna KES


Komorové extrasystoly podľa opakovaniaBigemíniaTrigemíniaQuadrigemíniaKupletTriplet (Salva)


Komorová tachykardia


Netrvalá komorová tachykardiaTrvalá komorová tachykardia


Lownova klasifikácia KES

Stupeň Typ KES
0 Žiadne KES
I Unifokálne KES <30/min.
II Unifokálne KES ≥ 30/min.
III Multifokálne KES
IVA Kuplety
IVB Triplety
Netrvalá komorová tachykardia
V Fenomén R na T