TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Fibrilácia komôr

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Fibrilácia komôr

Ventricular fibrillation (V-fib, VF)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fibrilácia komôr

 • Fibrilácia komôr je elektrický chaos komorových impulzov
 • Komory (QRS komplexy) sa "chvejú" s frekvenciou 300-450/min.
 • Komory sa nekoordinovane kontrahujú a srdce ako pumpa nefunguje
 • Pri fibrilácií komôr vzniká
  • o 10 s synkopa (poruch vedomia)
  • o 3-5 min. irreverzibilné poškodenie mozgu
 • Často už po 2 min. prechádza do asystólie
 • Je najčastejšia príčina náhlej kardiálnej smrti
 • Vyžaduje urgentnú liečbu - elektrickú defibriláciu
 • Takmer vždy vzniká v štrukturálne, alebo elektricky poškodených komorách
 • Idiopatická fibrilácia komôr
  • Je veľmi raritná
  • Vzniká z neznámej príčiny bez štrukturálneho poškodenia

Ventricular fibrillation (V-fib, VF)

Príčiny Fibrilácie komôr


Mechanizmus Fibrilácie komôr

Ventricular fibrillation, Multiple wavelet mechanism Ventricular fibrillation, Mother rotor re-entry mechanism

Mnohopočetné mikro re-entry

 • V komorách sú početné mikro re-entry
  • ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Komory sa chvejú s frekvenciou 300 - 450/min.

Materský re-entry okruh

 • V komorách je materský makro re-entry
  • z ktorého vznikajú ďalšie mikro reentry
 • Mikro re-entry generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Komory sa chvejú s frekvenciou 300 - 450/min.

Vznik Fibrilácie komôrECG sinus rhythm, Phenomenon R on T, ventricular fibrillation

Fenomén R na T a Fibrilácia komôr


EKG a Fibrilácia komôrECG Coarse Ventricular Fibrillation

Hrubá fibrilácia komôrECG Fine ventricular fibrillation

Jemná fibrilácia komôrECG fine ventricular fibrillation (VF, V-fib), asystole

Jemná fibrilácia komôr a Asystólia


Polymorfná KT a Fibrilácia komôr


Polymorphic ventricular tachycardia, single focus, multilpe exit sites ECG polymorphic ventricular tachycardia

Polymorfná komorová tachykardia

 • V komorách sú minimálne 3 ektopické ložiská (najčastejšie)
 • Mení sa šírka a amplitúda QRS komplexov
 • Mechanizmus je najčastejšie spúšťacia aktivita (Torsades de Pointes)
 • Frekvencia je 100-300/min. (na tomto EKG 280/min.)
 • Srdce ešte funguje ako pumpa
  • Pri frekvencii > 160/min. už postupne prestáva fungovať ako pumpa


ventricular fibrillation ECG ventricular fibrillation, Chaotic irregular deflections of varying amplitude

Fibrilácia komôr

 • V komorách sú mnohopočetné ložiská
  • Mechanizmus je najčastejšie mikro re-entry
 • Frekvencia je 300-450/min.
 • Mení sa šírka a amplitúda QRS komplexov
  • QRS komplexy sú nízke, nie je presne definované, akú majú mať amplitúdu
 • Srdce nefunguje ako pumpa
  • Pri takej vysokej frekvencii je neefektívna diastola
  • To je základný rozdiel oproti polymorfnej KT
 • Nie sú prítomné znaky komorovej tachykardie
 • QRS komplexy znižujú amplitúdu a o cca 2 minúty nastáva asystólia

Defibrilátor

 • Defibrilátor je prístroj, ktorý vygeneruje elektrický výboj
  • Výboj prejde na srdce cez elektródy priložené na hrudníku
  • Zaznamenáva EKG a môže výboj načasovať
 • Používa sa na kardioveziou
 • Podľa načasovania výboja poznáme 2 princípy liečby
  • Elektrická kardioverzia (synchronizovaná kardioverzia)
  • Defibrilácia (NE-synchronizovaná kardioverzia)

Defibrillator electrode position and placement, Defibrillation treatment ventricular fibrillation

Elektrická kardioverzia

Vulnerable period, T wave, Synchronized Electrical Cardioversion ECG atrial fibrillation, Synchronized cardioversion - shock, sinus rhythm


Defibrilácia

 • Je NE-synchronizovaná kardioverzia
 • Výboj vznikne nezávisle od srdcového cyklu
  • Bez ohľadu na R kmit a T vlnu
  • Elektrický výboj vznikne ihneď pri stlačení tlačidiel
 • Používa sa na urgentnú liečbu
 • Hrubá (Coarse) fibrilácia komôr
  • (Tonická fibrilácia komôr)
  • QRS sú relatívne vysoké (Srdce má "dosť" energie - ATP)
  • Defibrilácia je ešte efektívna

 • Jemná (fine) fibrilácia komôr
  • (Atonická fibrilácia komôr)
  • Amplitúda QRS mizne (Srdce má už "málo" energie - ATP)
  • Začína sa formovať asystólia
  • Defibrilácia v tejto fáze je často neefektívna


Chest position Defibrillator Pads, Electrode, ventricular fibrillation


ECG fine ventricular fibrillation

Fibrilácia komôr

 • Frekvencia: 300/min.
 • QRS komplexy sú nepravidelné a nízkej amplitúdy
 • Ide Jemnú Fibriláciu komôr
  • Hranica medzi jemnou a hrubou fibriláciou komôr nie je presne stanovaná
 • Fibrilácia komôr je vždy hemodynamicky nestabilná (pacient bol v bezvedomí)
 • Pacienta treba urgentne defibrilovať, šanca na elektrickú verziu je otázna?
Fine Ventricular fibrillation


ECG phenomenon R on T, Torsades de Pointes, Fine ventricular fibrillation

Fibrilácia komôr

 • Na tomto EKG pekne vidno, ako EKG prístroj zaznamenáva EKG krivku
  • Najprv sa súčasne natočia zvody (I, II, III)
  • Potom súčasne (aVR, aVL, aVF)
  • Potom súčasne (V1, V2, V3)
  • Potom súčasne (V4, V5, V6).
  • Kontinuálny II zvod (Rhythm strip) zaznamená EKG až na konci po V6 zvode
   • Nie je to pravidlo, no tento prístroj točí kontinuálny II zvod na konci
 • Na tomto 12 zvodom EKG ja nasledovná dynamika:
 • Pacient s nástupom komorovej fibrilácie stratil vedomie
  • Pacienta treba urgentne defibrilovať
Fine Ventricular fibrillation


ECG pacemaker spikes, inferior STEMI infarction, Polymorphic ventricular tachycardia, Ventricular fibrillation

Fibrilácia komôr

Fine Ventricular fibrillation


ECG ventricular fibrillation, defibrillator electrical shock

Fibrilácia komôr a Akcelerovaný komorový rytmus

 • Pacient dostal v sanitke fibriláciu komôr
 • V priebehu 10 minút mal točené kontinuálne EKG (len 1 zvod)
 • Pacient bol 5x defibrilovaný (NE-synchronizovaný výboj)
 • Po každej defibrilácii naskočil akcelerovaný komorový rytmus
  • ktorý ale opäť prechádzal do fibrilácie komôr
 • Na 2. zázname po výboji vidíme splynulé a zachytené sťahy
Defibrillator Pads & Electrode Pads

Peter Blahút
techmed@techmed.sk