TECHmED

Peter Blahút

Fibrilácia komôr

Fibrilácia komôr


Príčiny Fibrilácie komôr


Mechanizmus Fibrilácie komôr


Mnohopočetné mikro re-entryMaterský re-entry okruh


Vznik Fibrilácie komôr


Fenomén R na T a Fibrilácia komôr


EKG a Fibrilácia komôrHrubá fibrilácia komôrJemná fibrilácia komôrJemná fibrilácia komôr a Asystólia


Polymorfná KT a Fibrilácia komôrPolymorfná komorová tachykardia
Fibrilácia komôr


Defibrilátor


Elektrická kardioverzia
Defibrilácia
Fibrilácia komôr
Fibrilácia komôr
Fibrilácia komôr
Fibrilácia komôr a Akcelerovaný komorový rytmus