TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorová tachykardia – Lokalizácia ložiska

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Komorová tachykardia - Lokalizácia ložiska

Localisation of the origin of a ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardia

Localisation of the origin of a ventricular tachycardia, ectopic focus

Lokalizácia ložiska pri KT


EKG nález: Lokalizácia:
Morfológia QRS:
Tvar BĽTR Septum ľavej komory, Pravá komora, Ramienková reentry KT
Tvar BPTR Ľavá komora mimo septum
Srdcová os:
Superiórna Spodná stena
Inferiórna Horné septum, Horná laterálna stena
Doprava Ľavá laterálna stena, Apex
Prechodová zóna:
Prechodová zóna ≤ V3 Báza srdca
Prechodová zóna ≥ V4 Apex srdca
Prekordiálna konkordancia:
Pozitívna Báza srdca
Negatívna Apex srdca


ECG ventricular tachycardia RBBB pattern, superior axis, Transition zone V3

Komorová tachykardia

 • Na EKG je komorová tachykardia
 • Morfológia QRS: BPTR
 • Srdcová os: Superiórna
 • Prechodová zóna: V3
 • Ektopické ložisko je:
  • v ľavej komore mimo septum
  • na spodnej stene
  • pri báze srdca
ectopic ventricular tachycardia focus, heart base, inferior wall, left ventriculi

Epikardiálna KT


Epicardial ectopic focus locasisation, ventricular tachycardia, Localisation of the origin of a ventricular tachycardia, ectopic focus


EKG kritérium: Definícia:
Pseudo delta vlna ≥ 35ms Od začiatku QRS po koniec pseudo delta vlny
V ktoromkoľvek prekordiálnom zvode
Predĺžený čas R kmitu ≥ 85ms Od začiatku QRS po vrchol R kmitu
Vo zvode V2
RS interval ≥ 120ms Od začiatku QRS po vrchol S kmitu
V ktoromkoľvek zvode


ECG epicardial ventricular tachycardia, pseudo delta wave, RS interval, Intrinsicoid deflection,

ECG ventricular tachycardia RBBB pattern, superior axis, Transition zone V4

Komorová tachykardia

 • Na EKG je komorová tachykardia
 • Morfológia QRS: BPTR
 • Srdcová os: Superiórna
 • Prechodová zóna: V4
 • Ektopické ložisko je:
  • v ľavej komore mimo septum
  • na spodnej stene
  • pri hrote srdca
 • Ektopické ložisko je v endokarde
ectopic ventricular tachycardia focus, heart apex, inferior wall, left ventriculi


ECG monomorphic ventricular tachycardia RBBB pattern, superior axis, Transition zone V3

Komorová tachykardia

 • Na EKG je komorová tachykardia
 • Morfológia QRS: BPTR
 • Srdcová os: Superiórna
 • Prechodová zóna: V3
 • Ektopické ložisko je:
  • v ľavej komore mimo septum
  • na spodnej stene
  • pri báze srdca
 • Ektopické ložisko je v endokarde
ectopic ventricular tachycardia focus, heart base, inferior wall, left ventriculi

Peter Blahút
techmed@techmed.sk